slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Gmina Platerów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej p.z.p.

Więcej informacji znajdą państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznj lub klikająć w poniższy link: https://platerow.biuletyn.net/?bip=2&cid=56&id=195

Maszt z flaga Rzeczypospolitej Polskiej

Platerów dn. 28.11.2022r.

Gmina Platerów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej p.z.p.

Nazwa zamówienia:,,Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych w 2023 roku”

Więcej szczegółów znajdą państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub klikając w poniższy link https://platerow.biuletyn.net/?bip=2&cid=56&id=192

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PLATERÓW

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mężenin część 2a dla działki o numerze ewidencyjnym 312/15

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2022 r. poz. 503 ze zmianami)

zawiadamiam

INFORMACJA


        W związku z realizacją projektu pn. „Mazowieckie syreny + - rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności” w dniach 28 – 29 listopada 2022 (poniedziałek- wtorek) od godz. 10.00. do godz. 16.00 odbędą się na terenie Gminy Platerów testy działania zainstalowanych syren alarmowych. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i niereagowanie na dźwięk włączanych urządzeń alarmowych.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY PLATERÓW

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
wsi Mężenin

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm.)


Zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy w Platerowie Uchwały Nr XXXVI/229/2022 z dnia 12.01.2022 roku dotyczącej zmiany uchwały zmieniającej w prawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mężenin.

grantyPGR

22 uczniów z Gminy Platerów otrzymało sprzęt komputerowy zakupiony w ramach realizacji projektu Cyfrowa Polska – „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Przekazanie sprzętu odbyło się na podstawie umów darowizn zawartych z osobami zakwalifikowanymi do wsparcia w tym programie. Wśród beneficjentów programu jest 15 uczniów szkół podstawowych oraz 7 uczniów szkół ponadpodstawowych.

Program „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Szczegółowe informacje na temat programu Cyfrowa Gmina dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

 

Strona 10 z 55

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl