slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Platerów, dnia 16 listopada 2023 r.

GP.6830.1.1.2023

OGŁOSZENIE

            W związku z wnioskiem o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego, jaki wpłynął do Urzędu Gminy w Platerowie, informuje o możliwości składania ofert na przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości położonych na terenie miejscowości Michałów, gmina Platerów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 240/4 i 240/6.

W ofercie należy podać:

  • Proponowaną cenę wykonania zadania;
  • Termin wykonania pracy;
  • Numer uprawnień zawodowych
  • NIP i REGON
  • Adres i pełną nazwę firmy
  • Numer konta bankowego

Oferty należy składać w kopertach z napisem „OFERTA NA ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI – MICHAŁÓW” do Urzędu Gminy w Platerowie, ul. 3 Maja 5, 08-210 Platerów (pok. Nr 15 ) do dnia 23 listopada 2023 r.

W załączniku zapytanie ofertowe:

  1. Zapytanie ofertowe - kliknij aby pobrać
  2. Załącznik Nr 1 do zapytania - Wzór ofert - kliknij aby pobrać
  3. Załącznik Nr 2 do zapytania - Wzór Umowy - kliknij aby pobrać
  4. Informacja o unieważnieniu postępowania - kliknij aby pobrać

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej p.z.p.

Nazwa zamówienia: ,,Modernizacja istniejącego boiska sportowego w miejscowości Platerów”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy e-Zamówienia pod adresem internetowym: https://ezamowienia.gov.pl lub klikając w poniższy link:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-222ef83a-27a3-11ee-9aa3-96d3b4440790

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej p.z.p.

Nazwa zamówienia: „Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w miejscowości Hruszniew”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy e-Zamówienia pod adresem internetowym: https://ezamowienia.gov.pl lub klikając w poniższy link:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-be0122b9-1999-11ee-9aa3-96d3b4440790

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej p.z.p.

Nazwa zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej Nr 200420W w msc. Hruszew na odcinku od km 1+770 do km 2+335”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy e-Zamówienia pod adresem internetowym: https://ezamowienia.gov.pl lub klikając w poniższy link:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-53822c82-043d-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

 

 

Gmina Platerów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej p.z.p.

Nazwa zamówienia: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Platerów oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Platerów”

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Platerów lub klikając w poniższy link (https://platerow.biuletyn.net/?bip=2&cid=56&id=201)

Gmina Platerów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej p.z.p.
Nazwa zamówienia: ,,Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów i pojazdów służbowych oraz urządzeń mechanicznych stanowiących własność Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych w roku 2023”

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub klikając w poniższy link https://platerow.biuletyn.net/?bip=2&cid=56&id=196

Gmina Platerów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej p.z.p.

Więcej informacji znajdą państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznj lub klikająć w poniższy link: https://platerow.biuletyn.net/?bip=2&cid=56&id=195

Gmina Platerów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej p.z.p.

Nazwa zamówienia:,,Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych w 2023 roku”

Więcej szczegółów znajdą państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub klikając w poniższy link https://platerow.biuletyn.net/?bip=2&cid=56&id=192

Gmina Platerów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej p.z.p.

Nazwa zamówienia: Dostawa urządzenia bezpieczeństwa sieciowego w ramach projektu,,Cyfrowa Gmina”

Więcej informacji znajdą państwo klikając w poniższy link https://platerow.biuletyn.net/?bip=2&cid=56&id=191

Gmina Platerów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej p.z.p.


Nazwa zamówienia: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Platerów oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Platerów”

Gmina Platerów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej p.z.p.


Nazwa zamówienia: ,,Modernizacja istniejącego boiska sportowego w miejscowości Górki”


Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem Miniportalu pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Platerów klikając w poniższy link

 

Gmina Platerów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej p.z.p.
Nazwa zamówienia: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mężenin i Chłopków”
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem Miniportalu pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Znak sprawy: INR.271.7.2022

Szczegółowe informacje znajdą państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub klikając w link

 

Strona 1 z 2

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl