nsp_260x1000px slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Przedmiot zamówienia:

„Zakup elektrycznego szkolnego autobusu”

Znak sprawy: INR.Z.271.4.2021

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 tj.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektrycznego autobusu szkolnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki zasady realizacji zamówienia określone są w załączniku nr 1 do SWZ, załączniku nr 4 do SWZ oraz w Projektowanych postanowieniach Umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

nsp 250x250px

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl