slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Parafie

PlaterowPLATERÓW - Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

Proboszcz:
ks. Józef Gierczyński
tel. 83/357 84 24

Adres:
ul. Kościelna 10
08-210 Platerów

Dane o parafii:
Założona: 01.05.1936 r.
Erygowana: 01.11.1947 r.
Mieszkańców: 1308
Katolików: 1302

W 1928 roku ks. Henryk Przeździecki (1875-1939), biskup siedlecki czyli podlaski (1918-1968), w czasie spotkania z mieszkańcami Platerowa (wizytacja kanoniczna parafii Górki), zachęcił ich do budowy kaplicy i obiecał przysłać duszpasterza. Zgodnie z obietnicą powołał 26 kwietnia 1928 roku Komitet Budowy Kaplicy w Platerowie, na czele którego postawił ks. Wacława Gąskę (1888-1971), ówczesnego proboszcza parafii Górki. W grudniu 1933 roku zaczął on odprawiać Mszę św. w poczekalni stacji kolejowej.

Proboszcz górecki dnia 29 kwietnia 1934 roku poświęcił kamień węgielny pod budowę drewnianej świątyni, którą zaczęto budować na placu przez niego ofiarowanym. Nad całością prac czuwał cieśla Jan Chwedorczuk z Lipna. Drewno ofiarowali pobliscy ziemianie: Helena Maria hr. Potulicka z Hruszniewa (córka Kazimiery F. i Bernarda Broel Platerów), Ignacy Humnicki z Ruskowa, Zachariasz Lutkiewicz z Płoskowa i mieszkaniec Platerowa Andrzej Juszczuk. Dnia 10 maja 1935 roku ks. Wacław Gąska poświęcił kaplicę, natomiast ks. Czesław Sokołowski sufragan diecezji siedleckiej czyli podlaskiej, w dniu 15 czerwca 1935 r. nadał jej rangę kaplicy publicznej Ordynariusz diecezji zaś, zgodnie z obietnicą sprzed prawie dziesięciu laty, z dniem 1 maja 1936 roku ustanowił filię duszpasterską. Pierwszym rektorem został mianowany ks. Stanisław Wilczopolski .Po ustaniu dyskusji na temat granic, ks. Ignacy Świrski, biskup siedlecki czyli podlaski , z dniem 1 listopada 1947 roku erygował w Platerowie samodzielną parafię pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Z racji niedogodnych warunków lokalowych, wiosną 1949 roku kościół został rozebrany i przeniesiony na plac nabyty 19 kwietnia 1947 roku od Daniela Łopatniuka z Platerowa W latach 1969-1973 wnętrze kościoła zostało gruntownie przebudowane przez ks. Piotra Jelinka. Z jego inicjatywy w 1970 roku postawiono na placu przykościelnym murowaną dzwonnicę.

Obok kościoła stoi murowana plebania zbudowana w 1947 roku z cegieł odzyskanych z ruin stacji kolejowej, staraniem ks. Witolda Makarewicza , proboszcza platerowskiego. W 1948 roku poświęcił ją ks. Ignacy Świrski, biskup siedlecki czyli podlaski. W pobliżu kościoła znajduje się również organistówka zbudowana w 1975 toku przez ks. Sylwestra Waleriana Grondzika.

 

RUSKÓW - Parafia św. Izydora

Proboszcz:
ks. kan. mgr lic. Jerzy Paczuski
tel. 83/357 63 24

Adres:
Rusków nr 79
08-210 Platerów

Dane o parafii:
Założona: 1440
Mieszkańców: 2000
Katolików: 2000

Punkty duszpasterskie:

  • kościół parafialny
  • kaplica w Mężeninie pw. Nieustającej Pomocy NMP
  • kaplica w Czuchowie Pieńki pw. Chrystusa Króla
    kaplica w Drażniewie pw. św. Józefa

Wieś Rusków od 1431 roku należała do  parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Hadynowie. Kościół w Ruskowie został ufundowany w 1440r. W 1493 roku kościół został odnowiony staraniem Rafała Raczko Puczyckiego. W 1517 roku syn Rafała - Paweł Raczko z Ruskowa i Myszkowic, ufundował przy kościele w Ruskowie altarię ku czci św. Pawła, Jerzego, Jana, Bernarda, Leonarda              i św. Anny, nadając altarzyście trzy włóki ziemi z czterema chłopami, łąkę, dziesięcinę i prawo wyrębu drewna. Ponadto zbudowali oddzielny ołtarz ku czci Świętego Ducha.

W latach 1580-1619 parafia w Ruskowie przestała istnieć, a kościół zamieniono na zbór protestancki, z powodu przejścia na protestantyzm ówczesnej właścicielki Ruskowa, Myszkowic i Czuchowa - Katarzyny z Lubani Raczkowej, żony Stanisława Raczko, posła ziemi mielnickiej.

W 1619 roku świątynia została zwrócona katolikom i rekoncyliowana przez ks. bp. Stanisława Udrzyckiego biskupa tytularnego Argivensis, pierwszego sufragana łuckiego.

Potomek właścicieli Ruskowa Adam Raczko Puczycki, po swoim nawróceniu wzniósł w latach 1646-1662 murowany kościół pw. Wniebowzięcia NMP (stanowi dzisiaj kaplicę cmentarną). W tym czasie byli plebanami w Ruskowie: ks. Jan Leszczyński (ok. 1640), ks. Seweryn Kupiński (ok. 1670), ks. Łukasz Lipiński (po 1676).
Kościół w Ruskowie w 1854 roku został odrestaurowany, a w 1861 roku powiększony. Obecny murowany kościół pw. św. Izydora Oracza w stylu neogotyckim został zbudowany w latach 1905-1908 staraniem parafian i ks. Ludwika Kalickiego.

Kościół w Ruskowie w 1854 roku został odrestaurowany, a w 1861 roku powiększony. Obecny murowany kościół pw. św. Izydora Oracza w stylu neogotyckim został zbudowany w latach 1905-1908 staraniem parafian i ks. Ludwika Kalickiego. Plac pod budowę ofiarowali oraz z pomocą materialną pospieszyli ówcześni kolatorzy i właściciele Ruskowa - Ignacy Wiktor Humnicki, a także jego żona Maria Aleksandra Waleria z Bądzyńskich. Nowy kościół konsekrował dnia 18 października 1908 roku ks. Franciszek Jaczewski, biskup lubelski i administrator apostolski diecezji podlaskiej. Podczas ostrzału artyleryjskiego w 1915 roku kościół został mocno uszkodzony. Podobnie w marcu 1944 roku, w czasie bitwy wojsk niemieckich z partyzantami radzieckimi, została uszkodzona pociskiem artyleryjskim wieża kościoła.

Po przeciwnej stronie ulicy stoi murowana plebania, zbudowana w 1913 roku. W latach 1999-2000 ks. mgr Andrzej Jakubowicz przeprowadził gruntowny remont tego budynku.

 

Górki - Parafia św. Wojciecha Biskupa Męczennika

Proboszcz:
Ks. Krzysztof Uściski
(83) 357-99-24

Adres:
Górki 6
08-210 Platerów

Dane o parafii:
Liczba mieszkańców: 1836
Katolików: 1830

Punkty duszpasterskie:

  • kościół parafialny
  • Kaplica pw. św. Izydora w Czuchlebach

Pierwotny kościół istniał już w 1471 r. Obecny kościół parafialny jest murowany. W 1517 r. budowę rozpoczął Mikołaj Niemiera, marszałek litewski a Wojciech Niemiera dokończył w 1622 r. Konsekrowany w 1698 r. przez Bpa łuckiego Franciszka Prażmowskiego.
Na pewien okres czasu, kościół zajęli arianie, aż dopiero za Bpa Bernarda Maciejowskiego powrócił do katolików styl barokowy.

 

CHŁOPKÓW - Parafia Narodzenia NMP

Proboszcz:
ks. mgr Krzysztof Janowic
tel. 83/357 99 70

Adres:
Chłopków 40
08-210 Platerów

Dane o parafii:
Erygowana: 27.03.1920 r.
Mieszkańców: 389
Katolików: 389

Okoliczności powstania unickiej parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Chłopkowie nie są bliżej znane. Niektórzy twierdzą, że fundatorem pierwszej cerkwi (prawdopodobnie unickiej) na przełomie XVI i XVII w. był Mikołaj Kiszka h. Dąbrowa, starosta drohicki. W 1611 roku dziedzicem tych dóbr został Wojciech Niemira h. Gozdawa, stolnik podlaski i starosta mielnicki.

Pierwsza cerkiew spłonęła w 1702 roku od uderzenia pioruna. Kolejna unicka świątynia pw. Wniebowzięcia NMP została wzniesiona w 1704 roku. Jej kolatorem w 1726 roku był Karol Józef Hiacynt Sedlnicki h. Odrowąż. W 1775 roku terytorium parafii znacznie zmalało, ponieważ kilka wsi, gdzie mieszkali łacinnicy, zostało przyłączonych do parafii Sarnaki. W 1786 roku wzniesiono w Chłopkowie kolejną unicką świątynię pw. Wniebowzięcia NMP, której poświęcenie odbyło się w 1787 roku. Jej fundusze w 1790 roku określił ówczesny dziedzic Hruszniewa i Chłopkowa - Kajetan Antoni Kuczyński. W 1797 roku do parafii chłopkowskiej zostały dołączone dwie wsie z parafii mielnickiej: Mierzwice i Hołowczyce.

 

Po kasacie unii parafia greckokatolicka w Chłopkowie w 1875 roku została zamieniona na prawosławną. W 1890 roku z nakazu władz carskich rozebrano dotychczasową drewnianą świątynię. Na jej miejscu w tymże roku wzniesiono - staraniem duchowieństwa prawosławnego - nową, murowaną cerkiew w stylu bizantyjskim,. Na mocy rozporządzenia Nr 65 z dnia 11 grudnia 1918 roku, wydanego przez ks. Henryka Przeździeckiego biskupa siedleckiego czyli podlaskiego świątynia w Chłopkowie została rewindykowana katolikom i rekoncyliowana. Tego aktu w dniu 26 grudnia 1918 roku dokonał ks. Józef Kocięcki, proboszcz parafii Górki i dziekan dekanatu góreckiego.

Dekretem z dnia 27 marca 1920 roku wspomniany ks. bp Henryk Przeździecki wznowił w Chłopkowie w dniu 15 kwietnia 1920 roku istnienie parafii katolickiej obrządku łacińskiego. Pierwszym administratorem parafii Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja został mianowany ks. Zygmunt Urban.

W czasie II wojny światowej kościół został ograbiony przez wojska niemieckie.
Obok kościoła stoi nowa, murowana plebania zbudowana w latach 1994-1995, staraniem ks. mgr. Andrzeja Jakubowicza, proboszcza chłopkowskiego.

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl