nsp_260x1000px slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

I N F O R M A C J A

o osiągniętych poziomach recyklingu

oraz ograniczeniu masy odpadów ulegających biodegradacji

przez Gminę Platerów.

 

Poziomy recyklingu jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z zapisami  art. 3 b tej ustawy gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r.:

  • poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
  • poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Informacja Wójta Gminy Platerów

Zgodnie z art. 3 ust. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016, poz. 250 ze zm.) Wójt Gminy Platerów podaje do publicznej wiadomości:

  1. Informację o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Platerów:

Związek Komunalny „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach

ul. Ekologiczna 5, 08-200 Łosice

NIP 496-00-62-462

REGON 030190164

nsp 250x250px

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl