slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko
Platerów, dn. 29.01.2016 r.

GP.OŚ.6220.1.6.2015

OBWIESZCZENIE
O WYDANIU POSTANOWIENIA I MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z ZEBRANYM MATERIAŁEM DOWODOWYM W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Platerów, dn. 06.08.2015 r.

OGŁOSZENIE

zapisy osób chętnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Platerów.

Platerów dn. 14.07.2015 r

G. 7145.4.2015

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI  gminy  Platerów przeznaczonych do  wynajęcia

  

Na podstawie art.13 ust.1, art. 25,  art.35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2014 r. poz. 518 /
WÓJT GMINY PLATERÓW podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do WYNAJĘCIA:

Platerów dn. 16.07.2015 r

G. 7145/2013 - 3.2015

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do wynajęcia:
Na podstawie art.13 ust.1, art. 25,  art.35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2014 r. poz. 518 /

WÓJT GMINY PLATERÓW
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do WYNAJĘCIA:

Platerów dn. 24.04.2015 r

G. 7145.4.2015

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do wynajęcia:

Na podstawie art.13 ust.1, art. 25,  art.35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2014 r.  poz. 518 / oraz na podstawie Uchwały  Nr XX/91/08 Rady Gminy w Platerowie z dnia 13.06.2008r w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 158, poz. 5556 z dnia 17.09.2008 r.         

WÓJT GMINY PLATERÓW
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do WYNAJĘCIA:

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl