slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Platerów 07.04.2015 r.

G. 6825.1.2015

OGŁOSZENIE

Podaję do publicznej wiadomości, że gmina PLATERÓ'W zamierza uzyskać tytuł własności do niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność  Skarbu Państwa – mienie gromadzkie:

Platerów dn. 18.09.2014 r

G. 7145.5.2014

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do  wynajęcia:

 Na podstawie art.13 ust.1, art. 25,  art.35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 661 / oraz na podstawie Uchwały  Nr XX/91/08 Rady Gminy w Platerowie z dnia 13.06.2008r w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 158, poz. 5556 z dnia 17.09.2008 r./

WÓJT GMINY PLATERÓW
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do WYNAJĘCIA:

Platerów, dn. 22.09.2014r.

GP.OŚ.6220.1.11.2014

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235, ze zm.) 

W ramach Dożynek Powiatowych Powiatu Łosickiego które odbędą się w Platerowie w dniu 14 września 2014r. Organizowana jest III EDYCJA KONKURSU KULINARNEGO „PIEROGI NA RÓŻNE SPOSOBY”

Strona 1 z 3

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl