slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Wykaz G. 7145/2013 - 3.2015

Platerów dn. 16.07.2015 r

G. 7145/2013 - 3.2015

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do wynajęcia:
Na podstawie art.13 ust.1, art. 25,  art.35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2014 r. poz. 518 /

WÓJT GMINY PLATERÓW
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do WYNAJĘCIA:

 

  1. Lokal  mieszkalny nr  3 o powierzchni użytkowej 27,28 m2,  w budynku gminnym -  nr 96, znajdujący się na dz. nr 841 o pow. 0, 14ha, w obrębie Rusków gmina Platerów. Przedmiotowa nieruchomość jest wpisana do księgi wieczystej SI2S/00019002/7.
  2. Opis : Nieruchomość  jest zabudowana budynkiem byłego Ośrodka  Zdrowia w Ruskowie - lokal mieszkalny wyposażony w instalację  elektryczną, jeden pokój ogrzewany piecem kaflowym, bez łazienki i kanalizacji - z możliwością dołączenia wody bieżącej.
  3. Przeznaczenie nieruchomości wg miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego -  Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i siedliskowej - Symbol  14MN/MR.
  4. Wysokość czynszu zł  -  0,904  za 1 m² + opłaty niezależne od właściciela (prąd, opłaty za wywóz  odpadów lub inne), płatne w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.
  5. Stawka Wat w %  -  Nie dotyczy
  6. Przedmiotowy lokal nie jest wyodrębniony a znajduje się w budynku 3 lokalowym.
  7. Obciążenia i zabezpieczenia ciążące na nieruchomości  -  Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów
  8. Uwagi! - Najem na czas oznaczony lub nieoznaczony  w trybie   bezprzetargowym.

Zgodnie z art 4 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jednolity tekst Dz. U z 2014 r.  poz. 150)  „Tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy.”

Ust. 2 „Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach.”

Ust. 3 „ Gmina wykonując zadania o których mowa w ust. 1 i 2, wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy lub w inny sposób.”
Treść uchwały Rady Gminy w Platerowie dotycząca wynajmowania mieszkań może być udostępniona w Urzędzie Gminy w Platerowie.

Wykaz  wywiesza się na okres  21 dni .                   

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie, w dniu 16 lipca 2015 r.  oraz w Sołectwie  Rusków.

Wójt  Gminy Platerów
Jerzy Garucki

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl