slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

logo unijne

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOSICACH

Informuje o realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pod nazwą SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Od grudnia 2016 r. rozpocznie swoją działalność Środowiskowy Dom Samopomocy typu A i B w Nowych Litewnikach. Obecnie trwają końcowe prace adaptacyjne związane z przystosowaniem obiektu do potrzeb uczestników oraz nabór wykwalifikowanej kadry (szczegóły zamieszczone w BIP Urzędu Gminy Sarnaki: http://www.e bip.pl/Start/34/InformationModule/55/754146

Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 29.09.2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. 2015.poz 1485) Wójt Gminy Platerów informuję że do Urzędu Gminy w Platerowie wpłynęło zawiadomienie o planowanym zgromadzeniu publicznym które ma się odbyć na terenie gminy..

Zgromadzenie rozpocznie się w dniu 12.10.2016 o godzinie 10:00 w miejscowości Ostromęczyna na drodze krajowej Nr 19.

Pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie oddział w Łosicach w sprawie wymagań jakie musza spełniać jabłka eksportowane na terytorium Chin

Strona 1 z 4

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl