slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Biblioteki

Biblioteka Publiczna,
08-210 Platerów,
ul. Dworcowa 21,
tel 83 357 84 31

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 9:00 - 17:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 9:00 - 17:00
Czwartek: 9:00 - 17:00
Piątek: 9:00 - 17:00

 

 

 

Historia Bibliotek w Gminie Platerów

W gminie Platerów funkcjonują dwie biblioteki. W Platerowie biblioteka gminna i filia biblioteczna w Górkach, która powstała w 1950 roku. Na podstawie zarządzenia Nr 39 Ministra kultury i Sztuki z kwietnia 1956 roku zaczęto masowo powoływać biblioteki gromadzkie. W tym okresie powstała też Gromadzka Biblioteka Publiczna w Platerowie. Biblioteka początkowo mieściła się w prywatnym mieszkaniu, później znalazła swoje miejsce przy gminnym Ośrodku Kultury  i  tak jest do chwili obecnej. Nadzór nad działalnością tutejszej biblioteki sprawowała biblioteka powiatowa w Łosicach. We wsiach organizowano punkty biblioteczne, które prowadzone były społecznie. Wymiany książek dokonywano dwa razy w roku lub raz na kwartał. Zbiegiem lat liczba punktów ulegała systematycznemu zmniejszaniu.

W wyniku reformy administracyjnej w 1972 roku utworzono gminy. W każdej gminie bibliotekę gromadzką przekształcono na gminną bibliotekę publiczną, kolejne zmiany w działalności bibliotek wprowadziła reforma z 1975 roku znosząca powiaty i zmieniająca liczbę województw z 17 do 49. W związku z przejściem z trzystopniowego na dwustopniowy podziała administracyjny kraju i likwidacją bibliotek powiatowych przeszła pod nadzór i opiekę merytoryczną Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej.

Lata 1956 - 1980 działalności bibliotecznej zapisują się w historii nie tylko z jej podstawową działalnością ale również licznymi konkursami dla czytelników i wystawami z okazji "Dni Oświaty, Książki i Prasy". Wystawy i konkursy stały się imprezami cyklicznymi. W 1991r. bibliotekę włączono w struktury Gminnego Ośrodka Kultury. Ta struktura obowiązuje do dziś. Dokonano też rygorystycznej redukcji etatów. W bibliotece gminnej - 1 etat, w Filii w Górkach 1/2 etatu, Filię w Ruskowie zlikwidowano.

Po kolejnym podziale administracyjnym biblioteka znalazła się w obrębie województwa mazowieckiego, opiekę nad nią objęła Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna. Najwięcej serca i zdrowia poświęciły jej długoletnie kierowniczki, panie: Maria Gregorczuk i Stanisława Soczewka.

Dzisiaj Biblioteka mieści się w nowym odremontowanym lokalu o powierzchni 113 m kw. pomieszczenia są widne i przestronne, zaplecze socjalne. Zimą ogrzewane olejowo. W bibliotece jest 50 regałów na książki i jeden na czasopisma, 10 stolików dla czytelników i 40 krzeseł. Od kwietnia 2008 roku mieszkańcy gminy mogą korzystać w bibliotece bezpłatnie z internetu do celów edukacyjnych i informacyjnych. W bibliotece organizowany były: konkurs recytatorski, spotkanie z poetką, spotkania z przedszkolakami i czytanie bajek. Filia w Górkach zajmuje jedno pomieszczenie w Zespole Placówek Oświatowych.

Biblioteki udostępniają księgozbiór, którego stan na koniec 2012 roku wynosił 21 451 woluminów. Z bibliotek korzystało 483 czytelników, którzy wypożyczyli 7910 woluminów. Oprócz książek biblioteki prenumerują 14 tytułów czasopism, które także można wypożyczać do domu.

Dzięki obecności w "Programie rozwoju Bibliotek", biblioteka e Platerowie wzbogaciła się w nowy sprzęt: laptop, drukarkę, kserokopiarkę, projektor filmowy, ekran i aparat fotograficzny. Filia wzbogaciła się w dwa zestawy komputerowe, kserokopiarkę i aparat fotograficzny.

Misja biblioteki

Jesteśmy ludźmi otwartymi na nowe wyzwania, uczciwymi w stosunku do użytkowników. Istniejemy po to, aby zaspokajać zainteresowania czytelnicze i kulturalne różnorodnych grup użytkowników. Nasza funkcja to pełnienie roli lokalnego centrum kulturalnego: np. organizowanie wystaw, konkursów, spotkań z ciekawymi ludźmi. Nasi odbiorcy to użytkownicy poszukujący potrzebnych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Istniejemy po to, aby służyć pomocą i wspierać: naukę czytania, edukację regionalną, naukę korzystania z materiałów bibliotecznych, informacje dostępne w internecie.

Zaspokajamy różnorodne potrzeby czytelnicze i kulturalne różnorodnych użytkowników biblioteki od najmłodszych do najstarszych. Zaspokajamy potrzeby oświatowe, kulturalne i informacyjne oraz uczestniczymy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Wyróżniają nas niekonwencjonalne metody działania dostosowane do różnorodnych grup użytkowników.

 

Wizja biblioteki

Wizja biblioteki XXI wieku to placówka nowoczesna wychodząca naprzeciw oczekiwaniom potrzeb swoich użytkowników. Oferująca nowe zasoby i technologie.

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl