slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

                                                                    Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.11.2023

                                                                       Wójta Gminy Platerów z dnia 21 kwietnia 2023 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie artykułów 13, 37, 38, 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2213) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz Uchwały
Nr XLVI/286/2022 Rady Gminy w Platerowie z dnia 26 października 2022 r.

 

OGŁASZAM

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerami działek 994/16 i 994/17 na okres 10 lat.

 

Opis nieruchomości:

Działki oznaczone numerami 994/16 i 994/17 wpisane są do księgi wieczystej SI2S/00015021/8.

Naa stronie BIP Gminy Platerów została opublikowana informacja o pierwszym publicznym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Platerów.

Więcej informacji znajdą Panstwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce /sprzedaż nieruchomości lub klikając w poniższy link https://platerow.biuletyn.net/?bip=1&cid=93&bsc=N

 

Na stronie BIP został opublikowany wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Czuchów-Pieńki w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 10 lat Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.7.2023 Wójta Gminy Platerów z dnia 17.03.2023 r.

 

https://platerow.biuletyn.net/?bip=2&cid=76&id=205

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.2.2023 Wójta Gminy Platerów z dnia 20 lutego 2023 r.


WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Rusków
w drodze przetargu ustnego ograniczonego


Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Działka oznaczona numerem 660/1 położona w obrębie Rusków wpisana do księgi wieczystej SI2S/00018880/8. Dział III „Ciężary i ograniczenia” zawiera wpis Ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością -Zespół Pałacowo-Parkowy w Ruskowie położony na działce nr 1521 o pow. 4,643 ha został wpisany do rejestru zabytków pod numer a- 117/1052 UWAGA: ww. wpis nie dotyczy wycenianej działki. Dział IV –„Hipoteki”-brak wpisów.
Działka to grunt orny o klasie użytków RIIIb (0,1360 ha), RIVa (0,7602), RV (0,8582 ha)
Powierzchnia nieruchomości: 1,7544 ha

Załącznik do Zarządzenia Nr Or.0050.25.2022 Wójta Gminy Platerów z dnia 10 czerwca 2022 r.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) Wójt Gminy Platerów podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w użyczenie nieruchomość stanowiącą własność gminy:
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca działkę nr 934 położoną w Lipnie wpisaną do księgi wieczystej SI2S/00009813/2.

Strona 1 z 12

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl