slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Ochotnicza Straż Pożarna

Na terenie Gminy Platerów działa obecnie 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wszystkie jednostki zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadają nadane numery NIP i REGON.

Podczas Zjazdu Gminnego Związku Ochotniczych straży Pożarnych RP w Platerowie w dniu 22 maja 2011r. wybrano następujący skład Zarządu Oddziału Gminnego:

 

Lp. Funkcja Imię i nazwisko
1. Prezes Jerzy Garucki
2. Wiceprezes Zbigniew Kożuchowski
3. Komendant gminny Łukasz Marczuk
4. Sekretarz Jerzy Nazarewicz
5. Skarbnik Andrzej Lewczuk
6. Członek Marcin Marczuk
7. Członek Marcin Obzejta
8. Członek Szymon Kuźma
9. Członek Andrzej Maksymiuk
10. Członek Radosław Ludwiczuk
11. Członek Tadeusz Kowalczyk
12. Członek Dawid Pawluk
13. Członek Andrzej Wawrzyniuk
14. Członek Wojciech Kowaluk

 

Komisja rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie:

 1. Przewodniczący KR – Krzysztof Jaciuk
 2. Wiceprzewodniczący KR – Arkadiusz Kluczek
 3. Sekretarz KR – Paweł Trochimiuk

 

Jednostki OSP działają w następujących miejscowościach:

 1. OSP Platerów /KSRG/
 2. OSP Lipno /KSRG/
 3. OSP Hruszniew
 4. OSP Rusków
 5. OSP Mężenin
 6. OSP Kisielew
 7. OSP Hruszew

 

Członkowie OSP (stan za rok 2015)

 • Mężczyźni – 204
 • Kobiety - 2
 • Członkowie wspierający – 6
 • Członkowie honorowi  - 17
 • Członkowie OSP ogółem - 221

 

Krótka charakterystyka poszczególnych jednostek OSP:

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Platerowie

Adres:
Platerów, ul. Dworcowa Nr 23
08-210 Platerów

Numer KRS:  0000032903
Numer REGON:  030204268
Numer NIP:  4960157843
Numer konta:  55804400040000043320000010

 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Platerowie powstała w maju 1979 roku. Od momentu powstania do chwili obecnej aktywnie uczestniczy w działaniach ratowniczo – gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych różnego szczebla. W dniu 17 marca 1995 roku została włączona do Krajowego systemu Ratowniczo – Gaśniczego. OSP Platerów posiada na dzień dzisiejszy 5 samochodów strażackich 3 gaśnicze (MERCEDES-BENZ ATEGO 1429 (2012r.) MERCEDES-BENZ ATEGO 1429 (2013r.), STEYR SLF 13000, FORD TRANSIT), samochód operacyjny (OPEL VIVARO), oraz łódź aluminiową płaskodenną z silnikiem zaburtowym HONDA 30KM. Druhowie posiadają zarówno  przeszkoleniepodstawowe strazaków ochotników jak również  stermotorzystów i nurków co pozwala m brać udział w akcjach ratowniczych prowadzonych na wodzie. W dniu 16 czerwca 2013r. w Gminnych Zawodach Sportowo Pożarniczych w Mężnienie drużyna OSP Platerów zajęła pierwsze miejsce.

Członkowie reprezentacji:

 1. Prezes – Zbigniew Kożuchowski
 2. Wiceprezes-naczelnik – Łukasz Marczuk
 3. Zastępca-naczelnika – Paweł Trochimiuk
 4. Sekretarz – Marcin Siemieniuk
 5. Skarbnik – Wiktor Baranow

 

osp platerow

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnie

Adres:
Lipno 102A
08-210 Platerów

 

Numer KRS: 0000032428
Numer REGON: 030204200
Numer NIP: 4960175798
Numer konta: 58804400040000030320000010

 

Jednostka ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie powstała w 1928 roku. Obecnie zrzesza 30 druhów. Decyzją Komendanta Głównego PSP Nr 2/9/KSRG z dniem 17 marca 1995 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Jednostka czynnie uczestniczy w różnego rodzaju akcjach ratowniczo - gaśniczych (nie tylko na terenie powiatu – wchodzi w skład WOO „Siedlce”) a także w różnych imprezach kulturalnych i zawodach sportowych.  Posiada na wyposażeniu 4 samochody gaśnicze (MERCEDES-BENZ ACTROS 8/58, MERCEDES-BENZ ATEGO 1429, STAR 266 - GBA 2,5/20/10, TATRA 815 TP GCBA 10/32), a także samochód techniczny KRAZ 255B oraz dźwig DUT-50,

 

Członkowie reprezentacji:

 1. Prezes – Jerzy Garucki
 2. Wiceprezes-naczelnik – Radosław Ludwiczuk
 3. Zastępca naczelnika – Paweł Dąbrowski
 4. Skarbnik – Bogusław Folwarski
 5. Gospodarz – Mariusz Pawluk

 

osplipno-actros1  osplipno actros2

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Hruszniewie

Adres:
Hruszniew-Kolonia 28
08-210 Platerów
 

Numer KRS:  0000050992
Numer REGON:  030204222
Numer NIP:  4960148471

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Hruszniewie powstała w 1911 roku. Na chwilę obecną skupia wokół siebie 45 druhów, którzy chętnie i aktywnie uczestniczą w życiu jednostki i akcjach ratowniczo - gaśniczych. Jest to jednostka prężnie rozwijająca się, w chwili obecnej są w trakcie dobudowywania części strażnicy do budynku garażowego. Dysponują jednym samochodem bojowym (MERCEDES-BEZN ATEGO 1429 GBA 2,5/16).

Członkowie reprezentacji:

 1. Prezes – Jerzy Nazarewicz
 2. Wiceprezes-naczelnik – Wojciech Kowaluk
 3. Zastępca naczelnika – Paweł Szupiluk
 4. Sekretarz – Daniel Zieliński
 5. Skarbnik – Anna Kowaluk

 

osphruszniew mercedes 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Ruskowie:

 

Adres:
Rusków 60
08-210 Platerów

 

Numer KRS:  0000031737
Numer REGON:  030204044
Numer NIP:  4960141428

 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruskowie powstała w 1959 roku. Jest w chwili obecnej bardzo prężnie rozwijającą się jednostką. Skupia wokół siebie 19 druhów. Posiada samochód gaśniczy MERCEDES-BENZ ATEGO 1429 GBA 2,5/16 oraz lekki VW T-4 GLM-8.

 

Członkowie reprezentacji OSP Rusków

 1. Prezes – Tadeusz Kowalczyk
 2. Wiceprezes-naczelnik – Szymon Kuźma
 3. Skarbnik – Krzysztof Jaciuk
 4. Gospodarz – Jan Częstochowski
 5. Członek Zarządu – Tomasz Kuźma

 

ospruskow remiza

ospruskow mercedes

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Mężeninie

 

Adres:
Mężenin 25A
08-210 Platerów

 

Numer KRS:  0000047773
Numer REGON:  030204080
Numer NIP:  4960141285
Numer konta:  63804400040006164920000010

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Mężeninie powstała w roku 1955. Jedną z przyczyn powstania jednostki był pożar w 20.04.1948 w Nowodomkach, pożar pochłonął w całości lub części 42 budynki, należało one do 21 rodzin w których mieszkało 71 osób. Po tym wydarzeniu stopniowo zaopatrzono wsie na terenie gminy Sarnaki, w węże i motopompy.

Pierwszym naczelnikiem jednostki został Kasprowicz Franciszek , zastępcą Bujalski Leszek a sekretarzem Pawluk Stanisław. Na początku istnienia liczyła ona 16 druhów, ,prócz wymienionych byli to: Benedysiuk Stanisław, Oksiuta Wacław, Oksiuta Mieczysław, Bujalski Władysław, Gregorczuk Wacław, Omelańczuk Józef, Omelańczuk Feliks, Truszkowski Józef, Chałupka Tadeusz, Młynarczuk Tadeusz, Wawrzyniuk Stefan, Laszuk Eugeniusz i Gregorczuk Szczepan.

W roku 1999 OSP Mężenin otrzymało samochód bojowy marki Tarpan Honker, był to pierwszy samochód, którym dysponowała straż w Mężeninie. Wcześniej strażacy własnymi środkami transportu udawali się na miejsca zdarzenia lub zbiórki.

Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu strażaka są zawody sportowo –pożarnicze. Mają one duże znaczenie w pracy szkoleniowej, posiadają także tradycję. Rywalizacje miedzy jednostkami, które są rozgrywane obecnie na różnych szczeblach. Pierwsze zawody organizowano w końcu lat pięćdziesiątych, a w 1961 postanowiono ująć je w jednolity system oraz powiązać ściśle z programem szkolenia jednostek OSP .Zawody w społeczności Mężenina zawsze stanowiły bardzo ważny element. Mieszkańcy z utęsknieniem czekają na zmagania strażaków. Od lat zawody w Mężeninie przyciągają rzesze miłośników rywalizacji strażaków ochotników. W 2007 roku, odnosząc zwycięstwo w zawodach gminnych, które odbyły się w Hruszewie. Zwycięstwo zostało wywalczone w następującym składzie: Pawluk Dawid, Paprocki Karol, Kowlczyk Rafał, Trochimiuk Jacek, Kasprowicz Emil, Kowalczyk Jakub, Kasprowicz Piotr oraz naczelnik Wawrzyniuk Andrzej pełniący rolę dowódcy jednostki podczas rozgrywanych zawodów. Zwycięstwo było przepustką do rywalizacji w zawodach powiatowych w Serpelicach, OSP z Mężenina w tych zmaganiach pożarniczo-gaśniczych zajęła 6 miejsce na 15 biorących udział w tych zmaganiach pożarniczo- sportowych.

W 2004 roku rozpoczęła się budowa nowej strażnicy, stara groziła zawaleniu. Największy postęp podczas budowy był w roku 2006. Wykonano, wtedy prace murarskie oprócz podpiwniczenia, powstało ono rok wcześniej, a także pokryto budynek. Prace zakończyły się w 2012r. Większość prac została wykona przez strażaków oraz mieszkańców Mężenina, Mężenina-Kolonii oraz Michałowa. Wspierali oni budowę dzięki swojej ofiarności materialnej i własną pracą.

W roku 2007 otrzymano samochód marki Star 244 - GBA 2,5/16 z jednostki OSP Lipno.

W 2012 roku OSP Mężenin otrzymało nowy wóz Mercedes-Benz Atego 1429 GBA 2,5/16, który zastąpił STARA 244 (który został nieodpłatnie przekazany do OSP Mostów).

 

Członkowie reprezentacji:

 1. Prezes – Andrzej Wawrzyniuk
 2. Wiceprezes-naczelnik – Dawid Pawluk
 3. Zastępca – naczelnika – Jacek Trochimiuk
 4. Skarbnik – Jarosław Raczyński
 5. Sekretarz – Tomasz Kasprowicz

 

ospmezenin straznica

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Hruszewie

 

Adres:
Hruszew
08-210 Platerów

 

Numer KRS: 0000150307
Numer REGON:  030204067
Numer NIP:  4960141322

 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Hruszewie powstała w 1948 roku. Jest w chwili obecnej bardzo prężnie rozwijającą się jednostką. Skupia wokół siebie 24 druhów którzy chętnie i aktywnie uczestniczą w życiu jednostki i akcjach ratowniczo - gaśniczych. Dysponuje samochodem FORD TRANSIT SLRt oraz STAR 200 GBM 2,5/8.

 

Członkowie reprezentacji:

 1. Prezes – Andrzej Lewczuk
 2. Wiceprezes-naczelnik – Marcin Obzejta
 3. Wiceprezes – Karol Sugiera
 4. Zastępca naczelnika – Mikiciuk Mateusz
 5. Skarbnik – Tomasz Sinica

 

osphruszew ford

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kisielewie

Adres:
Kisielew 78
08-210 Platerów

 

Numer KRS:  0000032801
Numer REGON:  030204239
Numer NIP:  4960133570

 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kisielewie powstała w 1925 roku. Na chwilę obecną skupia wokół siebie 21 druhów którzy chętnie i aktywnie uczestniczą w życiu jednostki i akcjach ratowniczo - gaśniczych. Posiada na wyposażeniu samochód Ford Transit SLRt.

 

Członkowie reprezentacji:

 1. Prezes – Andrzej Maksymiuk
 2. Wiceprezes-naczelnik – Marcin Marczuk
 3. Sekretarz – Marta Borsuk
 4. Skarbnik – Wojciech Maksymiuk
 5. Gospodarz – Bartłomiej Dziuban

 

ospkisielew ford1

ospkisielew ford2

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl