slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

logo krus

KRUS INFORMUJE: Zasady zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej

Za wypadek przy pracy rolniczej w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

Platerów dn. 07.11.2012 r

G. 7145.3.2012

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do wynajęcia:

 

Na podstawie art.13 ust.1, art. 25, art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010r. Nr 10-2, poz. 661 / oraz na podstawie Uchwały Nr XX/91/08 Rady Gminy w Platerowie z dnia 13.06.2008r w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu gminy /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 158, poz. 5556 z dnia 17.09.2008 r./

 

WÓJT GMINYPLATERÓW
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do WYNAJĘCIA niżej wymieniony lokal mieszkalny stanowiący własność gminy:

Szanowni Państwo,

Spółka "koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od dnia 9 grudnia 2012 r, wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów edycjii 2012/2013. Projekt rozkładu jazdy został zamieszczony na stronie internetowej organizatora przewozów na obszarze województwa mazowieckiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - www.mazovia.pl

Urząd Gminy w Platerowie informuje iż podczas XXI sesji Rady Gminy Platerów która odbyła się w dniu 14 września 2012 roku zostały podjęte uchwały w sprawie:

logo kapital ludzki mazowsze efs

Platerów : 29.02.2012 r.

Nazwa zamawiającego: GMINA PLATERÓW
Adres zamawiającego: Platerów ; ul: 3 Maja 5
Kod: 08-210 Platerów  

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania:  Wykonanie tablicy pamiątkowej dla budowy Sali gimnastycznej w Lipnie wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym.

Strona 1 z 5

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl