slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

O naszej gminie

Gmina Platerów położona jest w północno – wschodnich  krańcach Wysoczyzny Siedleckiej . Od strony północnej graniczy na odcinku 9,0 km  z gminą Siemiatycze  w województwie podlaskim ,z czego 6,0 km przypada na rzekę Bug. Od strony zachodniej gmina graniczy na odcinku 20 km z powiatem siedleckim i  gminą Przesmyki  i Korczew , od południowego zachodu na odcinki 16,5 km sąsiaduje z gminą Łosice , od południowego wschodu na odcinku 11 km z gminą Stara Kornica  oraz od wschodu na długości 22,5 km z gminą Sarnaki . Miejscowością gminną jest  Platerów. Gmina administracyjnie należy do powiatu łosickiego , województwa mazowieckiego.

 

Powierzchnia gminy wynosi 12897 ha. tj. 128,97 km2

Na terenie gminy występują 23 wsie oraz tyleż samo obrębów geodezyjnych i sołectw, w których mieszka 4639 osób (liczba ludności na 31.12.2023r.)

Największy obręb geodezyjny - Rusków liczy 2024 ha, najmniejszy Nowodomki 69 ha.

 

Na terenie gminy znajduje się 23 sołectwa. Są to:
LpNazwa sołectwaPowierzchnia w haPowierzchnia wg położenia gosp.rolnych Liczba gospodarstwGosp < 1ha
1. Chłopków 568,98 497,27 91 10
2 Chłopków Kolonia 435,86 315,47 83 9
3 Czuchów 376,32 336,26 78 7
4 Czuchów Pieńki 900,17 223,14 83 5
5 Falatycze 969,07 893,97 175 13
6 Górki 209,89 248,90 39 8
7 Hruszew 565,20 593,38 156 14
8 Hruszniew 471,95 459,09 108 16
9 Hruszniew Kolonia 534,10 343,82 69 23
10 Kamianka 98,26 125,19 40 7
11 Kisielew 899,00 795,14 184 22
12 Lipno 553,36 631,12 201 15
13 Mężenin 730,80 577,87 125 16
14 Mężenin Kolonia 239,20 284,52 49 9
15 Michałów 419,09 321,32 44 3
16 Myszkowice 315,06 334,12 79 13
17 Nowodomki 68,76 86,83 37 8
18 Ostromęczyn 629,08 689,60 115 7
19 Ostromęczyn Kolonia 327,92 262,07 62 9
20 Platerów 588,31 614,43 229 23
21 Puczyce 674,98 640,91 132 19
22 Rusków 2024,78 753,63 198 20
23 Zaborze 348,80 240,94 48 7
Razem 12897 10 269 2425 283  

 

Struktura własności

Struktura własnościowa powierzchni użytków rolnych według wykazu gruntów na dzień 01.01.2004 r. przedstawia się następująco :

 1. Grunty osób fizycznych  wchodzące w skład  gospodarstw rolnych -  10 017 ha
 2. Lasy państwowe – 2 024 ha
 3. Grunty Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste    - 446 ha
 4. Grunty Skarbu Państwa  przekazane w użytkowanie wieczyste   - 30 ha
 5. Zasoby gruntów komunalnych – 143 ha
 6. Grunty osób fizycznych nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych-150 ha
 7. Grunty Spółdzielni  - 2 ha
 8. Grunty kościołów i związków  wyznaniowych – 53 ha
 9. Wspólnoty gruntowe – 76 ha
 10. Inne grunty osób prawnych – 13 ha
 11. Powierzchnia wyrównawcza - 57 ha

    Razem : 12897 ha

 

Z powyższych danych wynika ,że w strukturze własności dominują  indywidualne gospodarstwa , zajmujące   10 167  ha  powierzchni ogólnej gminy.

 

Na terenie gminy nie ma żadnego przemysłu, a jedynie drobne działalności gospodarcze. W rejestrze działalności gospodarczej zarejestrowanych jest 150 podmiotów, w większości w sferze usług i handlu. Działalność takową prowadzi również Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Górkach oraz Bank Spółdzielczy w Platerowie.

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl