slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Raport z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Platerów w 2015r.

Na terenie Gminy Platerów działa 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, wszystkie jednostki są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i działają jako stowarzyszenia.

Na dzień 31.12.2015r. należało do nich 221 osób ( w tym: czynnych 204, honorowych 17)
W okresie od 23 stycznia do 6 marca we wszystkich jednostkach odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawczo – Wyborcze podczas których wyłonione nowe władze:

Zarządy w poszczególnych jednostkach ukonstytuowały się następująco:

OSP Hruszew
1. Prezes – Andrzej Lewczuk
2. Wiceprezes-naczelnik – Marcin Obzejta
3. Wiceprezes – Karol Sugiera
4. Zastępca naczelnika – Mikiciuk Mateusz
5. Skarbnik – Tomasz Sinica

OSP Lipno
1. Prezes – Jerzy Garucki
2. Wiceprezes-naczelnik – Radosław Ludwiczuk
3. Zastępca naczelnika – Paweł Dąbrowski
4. Skarbnik – Bogusław Folwarski
5. Gospodarz – Mariusz Pawluk

OSP Kisielew
1. Prezes – Andrzej Maksymiuk
2. Wiceprezes-naczelnik – Marcin Marczuk
3. Sekretarz – Marta Borsuk
4. Skarbnik – Wojciech Maksymiuk
5. Gospodarz – Bartłomiej Dziuban

OSP Hruszniew
1. Prezes – Jerzy Nazarewicz
2. Wiceprezes-naczelnik – Wojciech Kowaluk
3. Zastępca naczelnika – Paweł Szupiluk
4. Sekretarz – Daniel Zieliński
5. Skarbnik – Anna Kowaluk

OSP Platerów
1. Prezes – Zbigniew Kożuchowski
2. Wiceprezes-naczelnik – Łukasz Marczuk
3. Zastępca-naczelnika – Paweł Trochimiuk
4. Sekretarz – Marcin Siemieniuk
5. Skarbnik – Wiktor Baranow

OSP Mężenin
1. Prezes – Andrzej Wawrzyniuk
2. Wiceprezes-naczelnik – Dawid Pawluk
3. Zastępca – naczelnika – Jacek Trochimiuk
4. Skarbnik – Jarosław Raczyński
5. Sekretarz – Tomasz Kasprowicz

OSP Rusków
1. Prezes – Tadeusz Kowalczyk
2. Wiceprezes-naczelnik – Szymon Kuźma
3. Skarbnik – Krzysztof Jaciuk
4. Gospodarz – Jan Częstochowski
5. Członek Zarządu – Tomasz Kuźma

Wszystkie OSP dysponują strażnicami, wszystkie zostały wyremontowane, tylko strażnica OSP Hruszniew znajduje się w budowie.

Jednostki z Gminy Platerów dysponują:

3 samochodami ciężkimi ratowniczo – gaśniczymi typu:

 • GCBA 13/58 – Steyr SLF 13000 – OSP Platerów,
 • GCBA 8/58 - Mercedes-Benz Actros – OSP Lipno
 • GCBA 10/38 – Tatra 815 TP – OSP Lipno.

8 samochodami średnimi typu:

 • GBA 2,5/28/4,7 – Mercedes-Benz Atego 1429 – OSP Platerów, OSP Mężenin, OSP Hruszniew, OSP Rusków,
 • GBA 2,7/16 – Mercedes-Benz Atego 1429 – OSP Platerów, OSP Lipno
 • GBA 2,5/20 - STAR 266 – OSP Lipno,
 • GBA 2,5/16 - STAR 244 – OSP Hruszew,

5 samochodami lekkimi typu:

 • SLRt – Ford Transit – OSP Kisielew, OSP Hruszew, OSP Platerów,
 • GLM-8 - Tarpan Honker – OSP Mężenin,
 • GLM-8 – Volkswagen Transporter – OSP Rusków,

2 łodziami płaskodennymi z silnikami zaburtowymi – OSP Platerów, OSP Lipno

 • Dźwigiem samojezdnym o sile podnoszenia 50 ton,
 • Holownikiem do wyciągania i holowania sprzętu i samochodów ciężarowych,

 

Każda z jednostek dysponuje kompletem ubrań specjalnych, hełmów, butów, rękawic. Każda z jednostek posiada na wyposażeniu armaturę wodną do prowadzenia działań gaśniczych. Posiadają także sprzęt do działań w wodzie, w strefach skażonych chemicznie na wyposażeniu każdej jednostki  motopompy pływające, szlamowe i inny drobny sprzęt.

Jednostki OSP Platerów i OSP Lipno jako jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego od 1995r. posiadają sprzęt podstawowy zgodny z wymaganiami MSW. Posiadają na wyposażeniu począwszy od sprzętu hydraulicznego (nożyce i rozpieraki) po sprzęt do udzielania pierwszej pomocy ( zestawy PSP-R1) wraz z defibrylatorem. 

Rok rocznie dążymy do zwiększenia liczby osób które posiadają wymagane wyszkolenie do udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Strażacy biorą udział w szkoleniach, kursach i ćwiczeniach.
Z terenu Gminy wyszkolenie podstawowe według zasad szkolenia obowiązujących od 2011r., strażaka ratownika posiada 75 osób. Kurs ratownika medycznego – 24 osoby, Dodatkowo strażacy posiadają pozostałe kursy między innymi z ratownictwa technicznego, kierowania ruchem, współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym i ratownictwa wodnego. Wszyscy posiadający szkolenia posiadają również badania lekarskie które są niezbędne do prowadzenia działań.

Do wszystkich zdarzeń ratowniczo - gaśniczych jednostki są dysponowane przez Powiatowe Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach,     

W roku 2015 OSP z terenu Gminy wyjeżdżały 192 razy do różnych zdarzeń w obsadzie 1054 ratowników. Jest to wzrost w porównaniu z rokiem 2014 o 100 wyjazdów. Wszystkie działania w 2015 roku to działania na terenie powiatu łosickiego.  Łącznie ratownicy z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy, w 2015 roku przepracowali ponad 1600 roboczo-godzin.

Działania OSP z terenu Gminy Platerów w 2015r.

L.p.Jednostka
OSP
PożaryMiejscowe zagrożeniaAlarmy FałszyweĆwiczeniaIle osób wyjechało (wszystkie wyjazdy)Ilość przepracowanych roboczo godzin
(wszystkie wyjazdy)
1. Hruszew 5 4 0 1 45 81,5
2. Rusków 4 2 0 1 31 73
3. Kisielew 11 0 0 1 54 21,5
4. Mężenin 14 2 1 1 95 110,5
5. Hruszniew 10 9 0 1 100 195
6. Lipno 38 12 0 2 331 510
7. Platerów 34 31 2 3 398 616

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl