slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Gmina Platerów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej p.z.p.
Nazwa zamówienia: ,,Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów i pojazdów służbowych oraz urządzeń mechanicznych stanowiących własność Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych w roku 2023”

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub klikając w poniższy link https://platerow.biuletyn.net/?bip=2&cid=56&id=196

Gmina Platerów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej p.z.p.

Więcej informacji znajdą państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznj lub klikająć w poniższy link: https://platerow.biuletyn.net/?bip=2&cid=56&id=195

Maszt z flaga Rzeczypospolitej Polskiej

Platerów dn. 28.11.2022r.

Gmina Platerów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej p.z.p.

Nazwa zamówienia:,,Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych w 2023 roku”

Więcej szczegółów znajdą państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub klikając w poniższy link https://platerow.biuletyn.net/?bip=2&cid=56&id=192

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PLATERÓW

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mężenin część 2a dla działki o numerze ewidencyjnym 312/15

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2022 r. poz. 503 ze zmianami)

zawiadamiam

INFORMACJA


        W związku z realizacją projektu pn. „Mazowieckie syreny + - rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności” w dniach 28 – 29 listopada 2022 (poniedziałek- wtorek) od godz. 10.00. do godz. 16.00 odbędą się na terenie Gminy Platerów testy działania zainstalowanych syren alarmowych. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i niereagowanie na dźwięk włączanych urządzeń alarmowych.

Strona 9 z 54

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl