slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

OBWIESZCZENIE

Rolnicy posiadający gospodarstwa rolne na terenie Gminy Platerów zainteresowani oszacowaniem szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym

-UJEMNE SKUTKI PRZEZIMOWANIA-
Mogą składać wnioski o oszacowanie szkód, dostępne w Urzędzie Gminy w Platerowie oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wnioski przyjmuje sekretariat Urzędu Gminy w Platerowie – pokój nr 15

Platerów, dnia 2 czerwca 2021 r.


G.6840.2.2021.4

WÓJT GMINY PLATERÓW
Stosownie do art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

      W Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur w Łosicach przy ul. Berka Joselewicza 13 powstał Punkt Szczepień Powszechnych przeciwko COVID-19.

Zapisy na szczepienia przyjmowane są w punkcie szczepień osobiście i telefonicznie tel. 83 306 88 72, 83 306 88 73 lub przez bezpłatną i całodobową infolinię - tel. 989.

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do18.00.

GP.D.271.2.2021; GP.D.271.3.2021

Platerów, dnia 24 maja 2021 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Platerów informuję, iż w dniu 24.05.2021 r., Gmina Platerów ogłosiła:

1) Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hruszniew od km 0+000 do km 0+620 na działce o nr ew. 427". Szczegółowe informacje o postępowaniu wraz z kompletem wymaganej dokumentacji dostępne są pod poniższym linkiem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/de3ae0a8-d1b5-407d-b084-50f434995305

2) Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hruszniew Kolonia od km 0+000 do km 0+504 na działce o nr ew. 140 ". Szczegółowe informacje o postępowaniu wraz z kompletem wymaganej dokumentacji dostępne są pod poniższym linkiem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d47e5e11-a21e-4dd7-a35c-2753176c90d0

Z poważaniem

/-/ Jerzy Garucki

Wójt Gminy Platerów

 

1. Zawiadomienie Nr 1 (kliknij aby pobrać)

2. Zawiadomienie Nr 2 (kliknij aby pobrać)

3. Informacja o kwocie na sfinansowanie - zadanie Hruszniew

4. Informacja o kwocie na sfinansowanie - zadanie Hruszniew-Kolonia

5. Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert - zadanie Hruszniew

6. Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert - zadanie Hruszniew-Kolonia

7. Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert nr 2 - zadanie Hruszniew (kliknij aby pobrać)

8. Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert nr 2 - zadanie Hruszniew-Kolonia (kliknij aby pobrać)

9. Informacja z sesji otwarcia ofert - zadanie Hruszniew (kliknij aby pobrać)

10. Informacja z sesji otwarcia ofert - zadanie Hruszniew-Kolonia (kliknij aby pobrać)

 

 

 

        W Informuję, że w dniach 17 – 21 maja 2021 roku Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP Oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) organizuje krajowe ćwiczenie RENGADE/SAREX 21. W trakcie ćwiczenia odbędzie się trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu.

    Gmina Platerów zleciła firmie Nowe Horyzonty  przeprowadzenie  Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych. Celem diagnozy jest rozpoznanie lokalnego środowiska w perspektywie występujących w nim czynników chroniących i wspierających funkcjonowanie mieszkańców, jak i tych, które im zagrażają.
     Badaniem zostaną objęci dorośli mieszkańcy z terenu gminy Platerów, sprzedawcy napojów alkoholowych oraz dzieci i młodzież w szkołach z terenu gminy Platerów
     Ankieta obejmuje następujące obszary: postawy społeczne, przemoc, narkotyki i dopalacze, hazard, nikotyna, alkohol, Internet i media.
     Ankieta jest całkowicie anonimowa i nie ma konieczności podawania żadnych danych osobowych.

     Rzeczą bardzo ważną jest, aby na zakończenie każdy wcisnął przycisk WYŚLIJ, ponieważ dopiero wtedy dotrą do nas wyniki. Poniżej link do ankiety:

 

https://www.webankieta.pl/ankieta/628926/platerow-2021-badania-mieszkancy-diagnoza-podstawowa-aktualizacja.html

I N F O R M A C J A

 

Informuję, iż w dniu 04 maja 2021r. Urząd Gminy w Platerowie

będzie nieczynny

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

Wójt Gminy

/-/ Jerzy Garucki

 

Strona 7 z 43

harmonogram

tablica unijna

button 2

CWD

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl