slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

OGŁOSZENIE!!!

Od dnia 15 września 2021r.
KASA czynna w poniedziałek, środę i piątek
od 7.30 do 14.00

Wójt Gminy Platerów
/ - / Jerzy Garucki

banerek1

Konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Siedlcach zapraszają 24 września 2021 r. w Urzędzie Gminy Platerów, ul. 3 Maja 5, 08-210 Platerów, w godzinach 9:00-12:00, na bezpłatne konsultacje dotyczące funduszy unijnych w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.
Każdy zainteresowany pozyskaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów będzie mógł dowiedzieć się więcej na temat funduszy unijnych. W ramach konsultacji zostaną omówione m.in.: warunki i możliwości pozyskania dotacji. Konsultacje dedykowane są przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorcom oraz wszystkim zainteresowanym tematyką funduszy unijnych.
Działając w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy, aby podczas spotkania z konsultantem zakryć usta i nos (np. maseczką lub przyłbicą).

Informujemy iż w dniu 14.09.2021 r. o godzinie 7ºº zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu zatwierdzona pod nr ew.49/2021 z dnia 20.08.2021 r. związana z zabezpieczeniem robót przy remoncie przejazdu kolejowo - drogowego kat. D w km 42,287 linii kolejowej Nr 31 Siedlce - Siemianówka w m. Platerów (ciąg ul. Dubianka), gm. Platerów, powiat łosicki.

Przewidywany czas remontu przejazdu kolejowego to około 10 dni. Prosimy o uwzględnienie utrudnień komunikacyjnych w swoich działalnościach statutowych oraz przekazanie informacji jednostkom podległym.

1. Informacja wykonawcy (kliknij aby pobrać)

2. Zalecane objazdy - mapka (kliknij aby pobrać)

Informacja o zmianie cen i stawek opłat wynikających z obowiązującej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Platerów

Szanowni Państwo, w dniu 28.07.2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Lublinie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Platerów na okres 3 lat. W związku z powyższym przypominamy, że w okresie 25.08.2021 r. – 24.08.2024r. obowiązywać będą nowe ceny i stawki opłat dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.


Od 1 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Nabór będzie trwać do 30 września bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu.
Już po raz czwarty KGW mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa przedsięwzięć organizowanych na potrzeby lokalnych społeczności. By uzyskać wsparcie, muszą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Pula środków wynosi 70 mln zł, a wysokość pomocy, które może otrzymać KGW, uzależniona jest od liczby jego członków:

Strona 5 z 43

harmonogram

tablica unijna

button 2

CWD

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl