slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Platerów, dnia 26 marca 2021 r.

OGŁOSZENIE

               Wójt Gminy Platerów informuję, iż w dniu 26.03.2021 r., Gmina Platerów ogłosiła przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Platerów”.     

Szczegółowe informacje o postępowaniu wraz z kompletem wymaganej dokumentacji dostępne są pod poniższymi linkami:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/82a094e0-a891-4f52-83e1-62d4ae54ab32

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-48524527-8dff-11eb-86b1-a64936a8669f

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client/notices/08d8f440-d7e7-12cc-805c-9c0001bdc909

 

 Z poważaniem,

Jerzy Garucki

Wójt Gminy Platerów

 

1. Informacja o wysokości przeznaczonych środków (kliknij aby pobrać)

2. Informacja z sesji otwarcia ofert (kliknij aby pobrać)

 

 

 

Platerów, dnia 22 marca 2021 r.

OGŁOSZENIE

               Wójt Gminy Platerów informuję, iż w dniu 22.03.2021 r., Gmina Platerów ogłosiła przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od w właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Platerów oraz z PSZOK w Platerowie".

               Szczegółowe informacje o postępowaniu wraz z kompletem wymaganej dokumentacji dostępne są pod poniższymi linkami:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/966d5aa2-eb80-4198-b4f6-d3e93b57b386

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client/notices/08d8ed35-1d63-977c-805c-9c00013dd4d2

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-8e015749-8b02-11eb-86b1-a64936a8669f

Z poważaniem,

Wójt Gminy

/-/ Jerzy Garucki

 

1. Informacja o unieważnieniu postępowania - kliknij aby pobrać

pakiet 2 jakie beda pytania

Narodowy Spis Powszechny 2021 – jakie będą pytania?

Platerów, dnia 20 stycznia 2021 r.

 I N F O R M A C J A !

dla  ROLNIKÓW

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021 roku

 

Każdy rolnik, który chce odzyskać część wydanych pieniędzy na olej napędowy użytkowany do produkcji rolnej musi złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do Wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu w terminach:

Platerów 2021-01-28

RG.0004.01.2021

Uprzejmie informuję,

że w dniu 23 lutego 2021 roku (wtorek) o godz. 1000

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie odbędzie się

XXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Platerów

z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

Platerów 2021-01-28

RG.0012.3.01.2021

Uprzejmie informuję,

że w dniu 18 lutego 2021 roku (czwartek) o godz. 1000

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie

odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Rady Gminy

z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

Strona 8 z 42

harmonogram

tablica unijna

button 2

CWD

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl