slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Platerów informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Wójt Gminy

Jerzy Garucki

INFORMACJA

Nowe wsparcie klęskowe dla rodzin rolniczych !


Informuję, że do dnia 15 listopada 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o pomoc finansową w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.
Wnioski należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

WAŻNE: Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o pomoc. Termin składania wniosków nie podlega przywróceniu. W przypadku złożenia wniosku po 15 listopada 2022 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

INFORMACJA

Dnia 31 października 2022r. (poniedziałek)

Urząd Gminy PLATERÓW
będzie nieczynny.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy
/-/ Jerzy Garucki

Informacja w sprawie dystrybucji jodku potasu!!!


W związku z przygotowaniem mieszkańców do ewentualnej dystrybucji tabletek jodku potasu, w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie naszego kraju informujemy, że punkty wydawania preparatu będą znajdować się w następujących lokalizacjach:

• Ośrodek Zdrowia w Platerowie ul. Kościelna 17, 08-210 Platerów,

• Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie ul. Siedlecka 7, 08-210 Platerów,

• Szkoła Podstawowa w Górkach, Górki 4, 08-210 Platerów,

Szanowni mieszkańcy,

W związku z organizacją 11 edycji biegów „Biegiem przez Platerów”
które odbędą się 9 października 2022r. informujemy iż wystąpią utrudnienia z przejazdem przez Platerów oraz w miejscowości Nowodomki, Kisielew, Mężenin, Mężenin-Kolonia, Michałów, Klimczyce-Kolonia, Lipno.

- Platerów - ul. Dworcowa będzie wyłączona z ruchu od godziny 8:00 do godziny 15:30

Pozostałe ulice i miejscowości będą częściowo wyłączane z ruchu tylko na czas biegu zawodników:

- ul. Kościelna, Nowodomki, Kisielew, Mężenin-Kolonia, Mężenin, Michałów, Klimczyce-Kolonia, Lipno - od godziny: 11:50 do 15:00 – trasa półmaratonu.

- ul. Kościelna, Nowodomki, Kisielew, ul. Spokojna, ul. Pocztowa, 3 Maja, od godziny 11:50 – 13:00


Ruch drogowy będzie odblokowywany po przebiegnięciu ostatniego zawodnika.


Prosimy wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy samochodem i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

1460x616

 

Zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 200440W Mężenin – granica gminy (Drażniew) od km 1+600 do km 2+590” zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

W ramach inwestycji wykonano drogę o długości 990,00 mb z nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,50 m. Zadanie obejmowało również budowę zjazdów indywidualnych i poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 1,0 m. Dodatkowo wprowadzono nową organizację ruchu.

 

Dofinansowanie: 700 611,54 zł
Całkowita wartość: 987 181,52 zł

 

 

Strona 11 z 55

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl