nsp_260x1000px slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Siedlcach I

z dnia 12 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Platerów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Siedlcach I informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 czerwca 2020r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Platerów do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 2, w liczbie 1,

- Nr 3, w liczbie 3,

- Nr 4, w liczbie 2,

- Nr 5, w liczbie 4,

- Nr 6, w liczbie 2.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Platerów.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Siedlcach I

 

Karol Pachnik

 

1. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Platerów z dnia 10 czerwca 2020 roku (kliknij aby pobrać)

Platerów, dnia 20 maja 2020 r

G. 6845.2.1.2020

 

OGŁOSZENIE !

Na podstawie artykułów 13; 28; 35; 37; 38; 40;42 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2020 r. poz. 65 ze zmianami/ i na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz .U. 2014, poz 1490/

 

OGŁASZAM

Drugi publiczny przetarg ustny ograniczony – do podatników podatku rolnego1 z terenu gminy Platerów na wydzierżawienie nieruchomości gminnej:

  1. Obręb RUSKÓW gmina Platerów:

                 Działka rolna oznaczona nr 691 o pow. 1,3334 ha stanowiącą (R.IIIb.0,8367; R.IVa.0,1981 ha., RIVb.0,1202 ha, RV.0,1784 ha), położona w Otulinie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu,

ARiMR udziela wsparcia w obszarze nawodnienia w gospodarstwie

Rolnicy, którzy chcą otrzymać dotację z ARiMR na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, mają na to czas do 20 lipca 2020r. Poniżej znajduje się szereg informacji, które przybliżą, na jakie inwestycje można uzyskać wsparcie w ramach „Modernizacji Gospodarstw Rolnych” obszar nawadnianie w gospodarstwie.

 

Czy w obszarze nawadniania można uzyskać wsparcie do budowy:

  • klasycznych oczek wodnych (w tym na ogródkach działkowych),
  • studni na potrzeby gospodarstwa domowego,
  • zbiorników poprawiających jedynie stosunki wodne na danym areale bez konieczności nawadniania upraw (np. do pojenia zwierząt)?

                                                                               Platerów, dnia 30.04.2020 r.

G.7145.1.4.2020

 

OGŁOSZENIE O WYCOFANIU WYWIESZONEGO WYKAZU NIERUCHOMOŚCI GMINY PLATERÓW PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA

Wójt Gminy Platerów informuje o wycofaniu wywieszonego na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia z dnia 29.04.2020 r.

          Wycofanie wywieszonego wykazu związane jest z zaistniałą pomyłką ze względu na to, że zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Nr XVIII129/2016 z dnia 03 czerwca 2016 r. przedmiotowy lokal nr 1 o pow. użytkowej 43,92 m2 znajdujący się w Platerowie przy ul. Kościelnej nr 17 został przeznaczony do sprzedaży. Przedmiotowa uchwała Nr XVIII129/2016 jest obowiązująca.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy w Platerowie ul.3 Maja 5, Pok. nr 11, tel: 83 359 10 11

Powrót do normalności został podzielony na etapy. Całkowite odmrożenie gospodarki i życia codziennego Polaków zależy od rozwoju epidemii w kraju. Stale obserwujemy sytuację epidemiczną, analizujemy dynamikę przyrostu zachorowań, a także monitorujemy wydolność służby zdrowia. Na tej podstawie podejmujemy decyzję.

Właśnie dlatego 4 maja 2020 r. przyspieszamy niektóre zmiany.

Działalność gospodarcza – otwarte centra handlowe i hotele

Od poniedziałku 4 maja 2020 roku znosimy istotne ograniczenia w handlu.

baner komputery

Gmina Platerów, w związku z aktualną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa, złożyła do Centrum Projektów Polska Cyfrowa wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu „Zdalna Szkoła” na zakup laptopów do kształcenia zdalnego w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizacji podstawy programowej.

Kwota wsparcia jest powiązana z liczbą uczniów i gminie przyznano na ten cel 60 tys. zł. Wniosek został złożony na początku bieżącego miesiąca, 15 kwietnia podpisano umowę na powierzenie grantu, a zakupiony przez gminę sprzęt już nieodpłatnie przekazano do szkół.

Platerów dnia 29.04.2020 r.

G.7145.1.1.2020                                                                    

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do wynajęcia:

 

Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2018 r. poz. 2204 ze zm. /oraz na podstawie Uchwały Nr VIII/50/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 21.08.2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2015 r. , poz. 7785 z dnia 24.09.2015 r./

WÓJT GMINY PLATERÓW

podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do WYNAJĘCIA niżej wymieniony lokal mieszkalny stanowiący własność gminy:

 

  1. Lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 43,92 m2, w budynku gminnym – nr 17, znajdującym się na dz. nr 80 o pow. 0,1900 ha, w obrębie Platerów gmina Platerów.

Opis: Nieruchomość jest zabudowana budynkiem Ośrodka Zdrowia-lokal położony na 2 kondygnacji (1 piętro) składający się z przedpokoju, dwóch pokoi, kuchni i łazienki, wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania.

Strona 12 z 39

nsp 250x250px

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl