slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Odwołanie przetargu

         Wójt Gminy Platerów działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1899 r.) zawiadamia, że odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Rusków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 660/ 1 o pow.1,7544 ha.


Przetarg miał odbyć się w dniu 06 maja 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Platerowie.


Powodem uzasadniającym odwołanie przetargu są nowe okoliczności faktyczne powodujące konieczność ponownej analizy sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości tj. przeznaczenie działki do sprzedaży.

harmonogram

tablica unijna

button 2

CWD

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl