slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Platerów, dnia 21 lipca 2021 r.

G.6840.2.2021.7

OGŁOSZENIE


Na podstawie artykułów 13, 37, 38, 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości


OGŁASZAM
Pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gminnej:

 

1. Nieruchomość gruntowa rolna, położona w miejscowości Ostromęczyn w gminie Platerów, obręb 18 – Ostromęczyn, oznaczona nr działki 232 o powierzchni 0,35 ha.
Działka to grunt orny o klasie użytków RIIIb.

Platerów, dnia 21 lipca 2021 r.


G.6840.3.2021.2

OGŁOSZENIE


Na podstawie artykułów 13, 37, 38, 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości


OGŁASZAM
Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gminnej:

1. Nieruchomość gruntowa rolna, położona w miejscowości Rusków w gminie Platerów, obręb 22 – Rusków, oznaczona numerem działki 660/1 o powierzchni 1,7544 ha.
Działka to grunt orny o klasie użytków (RIIIb) 0,1360 ha, (RIVa) 0,7602 ha, (RV) 0,8582 ha.

        W dniu 23 lipca 2021 r w godz. 15:20 – 17:00 zorganizowany zostanie mobilny punkt wsparcia ZUS w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Platerowie, gdzie pracownicy ZUS pomogą osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym w składaniu wniosków o świadczenie dobry start.
Osoby zgłaszające się do mobilnych punktów wsparcia powinny mieć ze sobą dane niezbędne do założenia profilu na PUE ZUS i prawidłowego wypełnienia wniosku, tj:
• dokument tożsamości (dowód osobisty/paszport)
• adres e-mail
• numer telefonu
• dane dziecka (PESEL)
• nazwa i adres szkoły dziecka
• numer rachunku bankowego

Kierownik GOPS
Marcin Marczuk

OBWIESZCZENIE

Rolnicy posiadający gospodarstwa rolne na terenie Gminy Platerów zainteresowani oszacowaniem szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym

-GRADU-
Mogą składać wnioski o oszacowanie szkód, dostępne w Urzędzie Gminy w Platerowie oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wnioski należy składać w pokoju nr 11

 

Termin składania wniosków określamy w NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE OD 19 LIPCA DO 23 LIPCA 2021 R.

UWAGA:
-do wniosku należy dołączyć: kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2021 r., kopię ubezpieczenia upraw (jeśli były ubezpieczone), kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt lub kopię księgi stada bądź paszportu.
-przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami. Powierzchnie upraw uszkodzonych i nieuszkodzonych wpisanych do wniosku muszą być zgodne z powierzchniami upraw zgłoszonych do dopłat bezpośrednich.
-do czasu przeprowadzenie lustracji przez komisję w miejscu wystąpienia szkód obowiązuje zakaz zbioru uprawy.
Wójt Gminy

/-/ Jerzy Garucki

 

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie zawiadamia że w związku ze złożonym wnioskiem wszczyna postepowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w miejscowości Ostromęczyn - Kolonia (kliknij aby pobrać pełną treść dokumentu)

OBWIESZCZENIE

Rolnicy posiadający gospodarstwa rolne na terenie Gminy Platerów zainteresowani oszacowaniem szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym

-UJEMNE SKUTKI PRZEZIMOWANIA-
Mogą składać wnioski o oszacowanie szkód, dostępne w Urzędzie Gminy w Platerowie oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wnioski przyjmuje sekretariat Urzędu Gminy w Platerowie – pokój nr 15

Platerów, dnia 2 czerwca 2021 r.


G.6840.2.2021.4

WÓJT GMINY PLATERÓW
Stosownie do art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

      W Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur w Łosicach przy ul. Berka Joselewicza 13 powstał Punkt Szczepień Powszechnych przeciwko COVID-19.

Zapisy na szczepienia przyjmowane są w punkcie szczepień osobiście i telefonicznie tel. 83 306 88 72, 83 306 88 73 lub przez bezpłatną i całodobową infolinię - tel. 989.

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do18.00.

GP.D.271.2.2021; GP.D.271.3.2021

Platerów, dnia 24 maja 2021 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Platerów informuję, iż w dniu 24.05.2021 r., Gmina Platerów ogłosiła:

1) Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hruszniew od km 0+000 do km 0+620 na działce o nr ew. 427". Szczegółowe informacje o postępowaniu wraz z kompletem wymaganej dokumentacji dostępne są pod poniższym linkiem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/de3ae0a8-d1b5-407d-b084-50f434995305

2) Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hruszniew Kolonia od km 0+000 do km 0+504 na działce o nr ew. 140 ". Szczegółowe informacje o postępowaniu wraz z kompletem wymaganej dokumentacji dostępne są pod poniższym linkiem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d47e5e11-a21e-4dd7-a35c-2753176c90d0

Z poważaniem

/-/ Jerzy Garucki

Wójt Gminy Platerów

 

1. Zawiadomienie Nr 1 (kliknij aby pobrać)

2. Zawiadomienie Nr 2 (kliknij aby pobrać)

3. Informacja o kwocie na sfinansowanie - zadanie Hruszniew

4. Informacja o kwocie na sfinansowanie - zadanie Hruszniew-Kolonia

5. Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert - zadanie Hruszniew

6. Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert - zadanie Hruszniew-Kolonia

7. Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert nr 2 - zadanie Hruszniew (kliknij aby pobrać)

8. Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert nr 2 - zadanie Hruszniew-Kolonia (kliknij aby pobrać)

9. Informacja z sesji otwarcia ofert - zadanie Hruszniew (kliknij aby pobrać)

10. Informacja z sesji otwarcia ofert - zadanie Hruszniew-Kolonia (kliknij aby pobrać)

 

 

 

Strona 6 z 42

harmonogram

tablica unijna

button 2

CWD

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl