slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Platerów dnia 02.08.2021 r.

I N F O R M A C J A   !
dla  ROLNIKÓW

        Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021 roku


Wójt Gminy Platerów informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać cześć wydanych pieniędzy na olej napędowy użytkowany do produkcji rolnej musi złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej  do wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu w terminach:

Przedmiot zamówienia:

„Zakup elektrycznego szkolnego autobusu”

Znak sprawy: INR.Z.271.4.2021

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 tj.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektrycznego autobusu szkolnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki zasady realizacji zamówienia określone są w załączniku nr 1 do SWZ, załączniku nr 4 do SWZ oraz w Projektowanych postanowieniach Umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

Uwaga!!!  Zawyją syreny

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2021 r. o godz. 17:00, na czas 1 minuty na terenie Gminy Platerów zostaną uruchomione syreny alarmowe.

I N F O R M A C J A

Dnia 29 lipca 2021r. (czwartek) kasa Urzędu Gminy w Platerowie
będzie czynna do godz. 12.00
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy
/-/ Jerzy Garucki

Platerów, dnia 21 lipca 2021 r.

G.6840.2.2021.7

OGŁOSZENIE


Na podstawie artykułów 13, 37, 38, 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości


OGŁASZAM
Pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gminnej:

 

1. Nieruchomość gruntowa rolna, położona w miejscowości Ostromęczyn w gminie Platerów, obręb 18 – Ostromęczyn, oznaczona nr działki 232 o powierzchni 0,35 ha.
Działka to grunt orny o klasie użytków RIIIb.

Strona 6 z 43

harmonogram

tablica unijna

button 2

CWD

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl