slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Platerów, dnia 30 marca 2022 r.


G.6845.1.1.2022.4


OGŁOSZENIE

Na podstawie artykułów 13, 28, 35, 37, 38, 40, 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1899) oraz na podstawie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U .z 2021 r. poz. 2213).

OGŁASZAM
Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony.

Informujemy iż Gmina Platerów w dniu dzisiejszym ogłosiła przetarg na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 200440W Mężenin – granica gminy (Drażniew) od km 1+600 do km 2+590"

Wszelkie informacje i dokumenty związane z postępowaniem dostępne są na stronach Mini Portalu PZP oraz stronie BIP Gminy - pod linkiem :http://www.platerow.biuletyn.net/?bip=2&cid=56&id=143

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr.Or.0050.06.2022

Wójta Gminy Platerów

z dnia 28 lutego 2022 r.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 5 lat

Działając na podstawie art.. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Platerów przeznaczonej do dzierżawy
w trybie przetargu.

Nieruchomość gruntowa rolna, położona w miejscowości Rusków w gminie Platerów, obręb 22 – Rusków, oznaczona numerem działki 660/1 o powierzchni 1,7544 ha.

Gmina Platerów zleciła firmie Nowe Horyzonty przeprowadzenie Diagnozy uzależnień behawioralnych. Celem diagnozy jest rozpoznanie lokalnego środowiska w perspektywie występujących w nim min. uzależnień od nowych mediów, popularności zakładów bukmacherskich, społecznego postrzegania zaburzeń zachowania itp.

I N F O R M A C J A !
dla ROLNIKÓW
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 roku

Wójt Gminy Platerów informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można składać w terminach:
I termin składania wniosków:
od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,

INFORMACJA

W dniu 07 stycznia 2022r. (piątek)
Urząd Gminy PLATERÓW
będzie nieczynny
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy
/-/ Jerzy Garucki

Strona 2 z 43

harmonogram

tablica unijna

button 2

CWD

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl