slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LIPNIE
LIPNO 102 A
08-210 Platerów
Lipno, 2015-09-15


Numer sprawy: INR.ZP.ŁÓDŹ.271.01.2015


OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy INR.ZP.ŁÓDŹ.271.01.2015, nazwa zadania: „Zakup łodzi płaskodennej z silnikiem zaburtowym dla OSP Lipno”.

Platerów, 28.08.2015r.

GP.D.ZP.271.2.7.2015

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Numer sprawy: GP.D.ZP.271.2.2015

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej Kisielew – Rusków, od km 0+020 do km 0+770 w miejscowości Kisielew”.

Platerów, 05.08.2015r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GP.D.ZP.271.2.2015.

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej Kisielew – Rusków, od km 0+020 do km 0+770 w miejscowości Kisielew”.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Platerów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zamawiającego: GMINA PLATERÓW
Ulica:  3  Maja  5
Kod:  08-210  
Miejscowość: Platerów

INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907, ze zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy GP.OŚ.A.ZP.271.1.2015, nazwa zadania: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Platerów”.

Platerów, 01.06.2015r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907, ze zm.) określonego w art. 4 pkt 8.

Numer sprawy: GP.OŚ.A.ZP.271.1.2015
Nazwa zadania: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Platerów”.

Strona 12 z 21

harmonogram

tablica unijna

button 2

CWD

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl