slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  INR.ZP.ONiB.271.01. 2014. Nazwa zadania: Sukcesywny zakup  materiałów pędnych do samochodów i pojazdów służbowych oraz urządzeń mechanicznych Gminy Platerów  i jednostek OSP.

kapital ludzki gzeas
Platerów, dnia 24 listopada 2014r.

MP. 0420.I. 4.2014
 

ZAPYTANIE OFERTOWEdla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 30.000 EURO

na dostawę materiałów edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”

kapital ludzki gzeas

 

MP. 0420. I. 3. 2014

                                                                                                                             Platerów, dnia 21 listopada 2014r.

Protokół otwarcia ofertzłożonych w postępowaniu na dostawę sprzętu  na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – MOJA PRZYSZŁOŚĆ” , nr sprawy MP.0420.I. 3.2014

Strona 14 z 21

harmonogram

tablica unijna

button 2

CWD

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl