slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko
Platerów, 14.07.2014r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GP.D.ZP.271.1.2014.

Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do pól we wsi Chłopków, gm. Platerów, dz. nr. 922/1 i 940

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm) Gmina Platerów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


INR.ZP.271.02.2014
Platerów, 2014-07-08
INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: INR.ZP.271.02.2014, nazwa zadania: „Dostawa materiałów budowlanych do remontu Świetlicy Wiejskiej w Hruszewie”.

GMINA PLTERÓW informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:
INR.ZP.271.01.2014
Platerów, 2014-07-08
INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: INR.ZP.271.01.2014, nazwa zadania: „Dostawa materiałów budowlanych do remontu Świetlicy Wiejskiej w Chłopkowie”.

GMINA PLTERÓW informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:
Platerów, 2014-07-01

 Numer sprawy: INR.ZP.271.01.2014
                          INR.ZP.271.02.2014INFORMACJA DO OGŁOSZENIA O PLANOWANYM ZAKUPIE


o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy INR.ZP.271.01.2014, INR.ZP.271.02.2014 nazwa zadania: „Dostawa materiałów budowlanych do remontu Świetlicy Wiejskiej w Chłopkowie”, „Dostawa materiałów budowlanych do remontu Świetlicy Wiejskiej w Hruszewie”

    Platerów, dnia 1.07.2014r.
GP.EE.271.1.2014

INFORMACJA O ZMIANIE WYNIKU I UNIEWAŻNIENIU W CZĘŚCI

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz. 907) określonego
w art. 4 pkt. 8, numer sprawy GP.EE.271.1.2014, nazwa zadania: "Poszerzenie bazy Zielonej Szkoły w Platerowie -  utworzenie ścieżki przyrodniczo - ekologicznej".

W związku z odstąpieniem przez PROMEDIA Ewa Jędrychowska –Matusik, ul. Bracka 2,
15-239 Białystok od podpisania umowy na realizację zadania w części obejmującej wykonanie i dostawę przedmiotów zamówienia wg poz. 2, 7 i 8 zakresu zamówienia GMINA PLATERÓW informuje, że:

Strona 18 z 21

harmonogram

tablica unijna

button 2

CWD

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl