slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko
Platerów, 2014-06-26


Numer sprawy: INR.ZP.271.02.2014

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIEo wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy INR.ZP.271.02.2014, nazwa zadania: „Dostawa materiałów budowlanych do remontu Świetlicy Wiejskiej w Hruszewie”.

W związku z planowanym zakupem GMINA PLATERÓW prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:


Platerów, 2014-06-26

Numer sprawy: INR.ZP.271.01.2014


OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE


o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy INR.ZP.271.01.2014, nazwa zadania: „Dostawa materiałów budowlanych do remontu Świetlicy Wiejskiej w Chłopkowie”.

W związku z planowanym zakupem GMINA PLATERÓW prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Platerów 24.06.2014r.

GP.EE.271.1.2014

INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz. 907) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy GP.EE.271.1.2014, nazwa zadania: "Poszerzenie bazy Zielonej Szkoły w Platerowie -  utworzenie ścieżki przyrodniczo - ekologicznej".
 

GMINA  PLATERÓW  informuje, że w wynika postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty częściowe złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

Platerów, 2014-06-13
Numer sprawy: GP.EE.271.1.2014

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE


o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) określonego
w art. 4 pkt. 8, numer sprawy GP.EE.271.1.2014, nazwa zadania: Poszerzenie bazy Zielonej Szkoły w Platerowie - utworzenie interaktywnej ścieżki przyrodniczo - ekologicznej.

W związku z planowanym zakupem Gmina Platerów prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie: utworzenia interaktywnej ścieżki przyrodniczo- ekologicznej

Gmina Platerów
3 Maja 5
08-210 Platerów

Platerów, 2014-06-18

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PLANOWANYM ZAKUPIE

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o planowanym zakupie numer sprawy: GP.EE.271.1.2014 zamieszczonego na stronie w dniu 13.06.2014r.

Strona 19 z 21

harmonogram

tablica unijna

button 2

CWD

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl