slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

 GK.ZP.271.1.2014

Platerów, 2014-06-17

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GK.ZP.271.1.2014. Nazwa zadania: ”Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Platerów”.

Urząd gminy w Platerowie informuje iż zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GK.ZP.271.1.2014. Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Platerów.

Platerów 21.05.2014r.

GP.OŚ.A.ZP.271.1.2014

 

Nazwa zamawiającego:  GMINA  PLATERÓW
Ulica:  3  Maja  5
Kod:  08-210  

INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz. 907) określonego
w art. 4 pkt. 8, numer sprawy GP.OŚ.A.ZP.271.1.2014,nazwa zadania: "Usuwanie
i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Platerów".

Gmina Platerów
3 Maja 5
08-210 Platerów
Platerów, 2014-05-15

Numer sprawy: GP.OŚ.A.ZP.271.1.2014

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 907) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy GP.OŚ.A.ZP.271.1.2014, nazwa zadania: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Platerów.

W związku z planowanym zakupem Gmina Platerów prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Numer sprawy: INR.ZP.271.GOK.1-2.2014

Platerów: , 2014-03-26

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  INR.ZP.271.GOK.1-2.2014. Nazwa zadania: Wykonanie robót budowlanych remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie wraz z dostawą wyposażenia

Strona 20 z 21

harmonogram

tablica unijna

button 2

CWD

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl