slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

logo prow

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Operacja mająca na celu: „Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie oraz remont świetlic w miejscowościach Mężenin i Rusków „ współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313 ; 322 ; 323 „Odnowa i rozwój wsi”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

logo lgd

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Operacja mająca na celu: „ Remont świetlicy wiejskiej w Platerowie , jako szansa na poprawę aktywności społeczności wiejskiej”  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi  4  Leader

Program  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata 2007 – 2013

logo lgd

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Operacja mająca na celu: „ Remont świetlicy wiejskiej w Kisielewie , jako szansa na poprawę aktywności społeczności wiejskiej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

logo kapital ludzki mazowsze efs

dla rozwoju Mazowsza

 

"Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym
w miejscowości Lipno"

 

Beneficjent: Gmina Platerów

Wartość projektu: 2 484 014 , 10 zł

Wartość dofinansowania: 2 061 161 , 34 zł.

 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu

 

Przedmiotem projektu jest budowa budynku Sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym w miejscowości Lipno. Obiekt jest realizowany na działce szkolnej i posiada połączenie z istniejącym budynkiem szkoły poprzez łącznik i po wybudowaniu będzie stworzony jednolity ciąg komunikacyjny.

 

Obiekt będzie posiadał następujące parametry techniczne:

Powierzchnia zabudowy - 812,30 m2

Kubatura - 5 593,50 m3

 

Na zakres inwestycji składają się następujące działania: roboty budowlane ; instalacje centralnego ogrzewania i instalacje wodno - kanalizacyjne ; technologia kotłowni ; instalacje elektryczne ; montaż kamer na terenie obiektu w celu stworzenia stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości ; wyposażenie odpowiednio do tego przystosowanych pomieszczeń w komputery na których młodzież szkolna będzie miała szansę poznawać świat informatyki ; wyposażenie Sali w niezbędny sprzęt celem organizacji imprez kulturalno - sportowych.

Obiekt w części mieszczącej salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo-sanitarnym jest budynkiem parterowym jednokondygnacyjnym , częściowo zagłębiony w gruncie. Konstrukcję Sali stanowią słupy żelbetowe powiązane ze sobą wieńcami i belkami żelbetowymi ; ściany zewnętrzne i wewnętrzne zarówno konstrukcyjne jak i działowe murowane z betonu komórkowego i cegły. Stropodach nad salą z konstrukcji stalowej przykryty płytami prefabrykowanymi dachowymi , pozostałe dachy z konstrukcji drewnianej przykryte blachą stalową. Stropy nad zapleczem szatniowo-sanitarnym i korytarzem z płyt stropowych kanałowych.

Przedmiotowa inwestycja jest realizowana od 2008 r. Zakończenie robót i przekazanie do użytkowania i eksploatacji przewidziane jest na miesiąc październik 2011 r.

 

Strona 9 z 9

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl