slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Informacja

logo lgd

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Operacja mająca na celu: „ Remont świetlicy wiejskiej w Kisielewie , jako szansa na poprawę aktywności społeczności wiejskiej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

 

Beneficjent: Gmina Platerów

Wartość całkowita: 40 254 , 74 zł.

Wartość dofinansowania ze środków EFRROW: 18 000 , 00 zł.

Cel operacji: Celem głównym projektu jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego , przez remont i adaptację budowlaną świetlicy wiejskiej w miejscowości Kisielew a także rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz podnoszenie jakości życia tej społeczności poprzez kultywowanie miejscowych tradycji.

 

Zakres wykonanych prac w ramach projektu:

  1. Wykonanie robót budowlanych remontowych tj:wykonanie robót rozbiórkowych ; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ; montaż sufitu podwieszanego ; posadzki ; malowania ścian wewnętrznych – koszt realizacji robót: 38 585 , 86 zł.
  2. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn:”Aktywność społeczności wiejskiej w zakresie kultywowania miejscowej tradycji jako skuteczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jej wielu mieszkańców”. Koszt realizacji: 1 668 , 88 zł.

 

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl