slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

logo lgd

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie


Operacja mająca na celu: „ Remont świetlicy wiejskiej i szkolenie mieszkańców Myszkowic jako szansa na poprawę aktywności społeczności wiejskiej”  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007  -  2013.

Święty Mikołaj już odwiedził jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Platerów. W dniu 30 listopada 4 jednostki OSP Platerów, OSP Rusków, OSP Hruszniew i OSP Mężenin odebrały swoje fabrycznie  nowe średnie samochody ratowniczo – gaśnicze. Są to  Mercedesy Atego 1429 o napędzie 4 x 4 wraz z częściowym wyposażeniem. Na wyposażenie tych samochodów składają się między innymi, motopompy szlamowe, motopompy pływające, turbopompy, aparaty powietrzne, agregaty prądotwórcze,  radiotelefony, ubrania ochronne, hełmy i buty.

logo prow

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Operacja mająca na celu: „Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie oraz remont świetlic w miejscowościach Mężenin i Rusków „ współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313 ; 322 ; 323 „Odnowa i rozwój wsi”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

logo lgd

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Operacja mająca na celu: „ Remont świetlicy wiejskiej w Platerowie , jako szansa na poprawę aktywności społeczności wiejskiej”  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi  4  Leader

Program  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata 2007 – 2013

Strona 7 z 8

harmonogram

tablica unijna

button 2

CWD

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl