slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

infrastruktura i srodowisko logo

W dniu 12.12.2014 r. Gmina Platerów podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącą dofinansowania projektu „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Platerów”  w ramach: Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN), Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Wysokość dotacji stanowi 85% wartości projektu.

W dniu 30.06.2014r. Gmina Platerów podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę dotacji nr 118/14/12/D na realizację zadania PN. „Zakup 2 specjalnych samochodów pożarniczych dla jednostek OSP włączonych do KSRG z terenu gminy Platerów”.

Platerów 05.02.2015r.


GP.PGN.ZP.271.1.14.2015
INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY GMINA  PLATERÓW  informuje, że w dniu 04.02.2015r. została podpisana umowa na „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Platerów” z Cost Cutters Sp. z o. o., Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5 lok. 2, 01-015 Warszawa - Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907, ze zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy GP.PGN.ZP.271.1.2015.


Wójt Gminy Platerów, Jerzy Garucki

Strona 7 z 9

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl