slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Informacja PROW

logo prow

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Operacja mająca na celu: „Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie oraz remont świetlic w miejscowościach Mężenin i Rusków „ współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313 ; 322 ; 323 „Odnowa i rozwój wsi”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

 

Beneficjent:  Gminny Ośrodek Kultury w Platerowie

Wartość całkowita: 568 039 , 69 zł.

Wartość dofinansowania ze środków EFRROW: 324 993 , 00 zł.

Zakres wykonanych prac w ramach projektu:

  1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie , świetlicy w Mężnienie oraz świetlicy w Ruskowie wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskanie niezbędnych pozwoleń w myśl Prawa budowlanego.Koszt realizacji tych  robót  to kwota: 15 185 , 00 zł.
  2. Dokonanie rozbudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie  poprzez wybudowanie nowej sali widowiskowej. Koszt realizacji robót budowlano instalacyjnych na tym obiekcie  to kwota: 289 936 , 53 zł.
  3. Wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych na obiekcie świetlicy wiejskiej we wsi Mężenin.Koszt realizacji:121 202 , 22 zł.
  4. Wykonanie robót  remontowych wewnętrznych i zewnętrznych na obiekcie świetlicy wiejskiej we wsi Rusków.Koszt realizacji: 133 546 , 67 zł.
  5. Nadzór inwestorski przy realizacji robót na tych obiektach - koszt:8 170 ,27 zł.

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl