slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

logo kapital ludzki mazowsze efs

dla rozwoju mazowsza

logo wfosigw

Nowe samochody strażackie w Gminie Platerów

Na przełomie listopada i grudnia wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działające na terenie Gminy Platerów otrzymały nowo zakupione samochody strażackie.

W związku z realizacją zadania pod nazwą  „Wzrost zabezpieczenia gminy Platerów przed skutkami zagrożeń naturalnych i poważnych awarii poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla miejscowych jednostek OSP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV, Działanie 4.4 zostało zakupionych 7 samochodów ratowniczo – gaśniczych w skład których wchodzą:

logo lgd

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Operacja mająca na celu: „ Remont świetlicy wiejskiej i szkolenie w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców Ostromęczyna , Gmina Platerów , jako szansa na poprawę aktywności społeczności wiejskiej”  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007  -  2013.

Strona 6 z 8

harmonogram

tablica unijna

button 2

CWD

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl