slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

OGÓLNOPOLSKI INTERDYSCYPLINARNY KONKURS KRAJOZNAWCZY
„MAŁA OJCZYZNA"

Zapraszamy gimnazjalistów i gimnazja z obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich do udziału w Ogólnopolskim Interdyscyplinarnym Konkursie Krajoznawczym „Mała Ojczyzna"

Głównymi celami konkursu są:

  • pogłębianie wiedzy o historii, tradycji i współczesności wsi oraz regionów, z których pochodzą uczniowie;
  • budowanie przywiązania i szacunku do własnego regionu, do jego tradycji, kultury, dorobku i ludzi, którzy go zamieszkują;
  • inicjowanie aktywności społecznej młodzieży poprzez angażowanie jej w realizację zadań służących wspólnemu dobru oraz uczenie odpowiedzialności za własną społeczność i środowisko;
  • promocja wsi polskich, spichlerza polskiego dziedzictwa kulturowego, jako dobra narodowego o olbrzymim potencjale gospodarczym, przyrodniczym i turystycznym.

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Warszawie informuje, że:

skrócony został termin składania wniosków o przyznanie dopłaty do materiału siewnego!

Uprzejmie informuję o terminach naborów wniosków:

  • Małe projekty ( 04.05.2010r. - 28.05.2010r.)
  • Odnowa i rozwój wsi ( 01.06.2010r. - 30.06.2010r.)
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ( 17.05.2010r. - 14.06.2010r.)
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ( III kwartał 2010r.)

Ogłoszenie!

Ogłaszam DRUGI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gminnych:

Wykaz Nieruchomości gminy Platerów przeznaczonych do zbycia:

Strona 70 z 71

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl