slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Okręgowa stacja chemiczno - rolnicza w Lublinie informuje iż w związku z trwającymi pracami nad wyznaczeniem obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW) w Polsce, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobowiązało Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze do wykonania badań pH gleb, które posłużą jako jedno z kryteriów do ustalenia powierzchni objętych specjalną formą płatności w latach 2014-2020.

Platerów dnia  30.06.2014 r.

INFORMACJA !

INFORMUJĘ  ROLNIKÓW POSIADAJĄCYCH GOSPODARSTWA ROLNE NA TERENIE  GMINY PLATERÓW,  ZE WNIOSKI O OSZACOWANIE SZKÓD  SPOWODOWANYCH NIEKORZYSTNYM  ZJAWISKIEM  ATMOSFERYCZNYM – w tym:

  • GRAD
  • DESZCZ NAWALNY
  • UJEMNE SKUTKI PRZEZIMOWANIA  

PRZYJMOWANE SĄ W OSTATECZNIE TERMINIE DO DNIA 07 LIPCA 2014 r.

Zapraszamy do współtworzenia programu współpracy na 2015 rok!

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządoweoraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Pomoc dla młodych rolników- WAŻNE !

W związku z dokonaną realokacją środków w budżecie PROW na lata 2007-2013 budżet działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom”, został zwiększony o 189 mln euro. Pozwoli to Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na przeprowadzenie kolejnego naboru wniosków jeszcze w połowie 2014 roku.

W planowanym naborze wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników w ramach PROW 2007-2013, przewidywane jest wprowadzenie pewnych zmian w warunkach i trybie przyznawania pomocy młodym rolnikom.

Strona 3 z 3

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl