slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Punkt przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla mieszkańców gminy stale zamieszkałych, którzy wnoszą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi („podatek śmieciowy”) na rzecz gminy.


Definicja odpadu komunalnego: rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji.

W PSZOK przyjmowane są m.in.: szkło, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe (opakowania po mleku i napojach), tworzywa sztuczne ( butelki PET, opakowania po chemii gospodarczej, folia) drobny metal, meble i inne odpady wielkogabarytowe (meble, wykładziny, dywany), odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 100 kg/osobę/rok, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia (oleje, rozpuszczalniki, farby, lakiery), zużyte opony (samochody osobowe do 4 sztuk na rok) przeterminowane leki, odzież i tekstylia.


Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów: odpady zawierające azbest, szyby samochodowe, szkło zbrojone i hartowane, zmieszane odpady komunalne, części samochodowe, odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami, padłe zwierzęta, materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa.

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl