slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Skrócony termin przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego

       Z dniem 7 listopada 2021 r wejdzie w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1000 i 1393), która umożliwia wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców. W związku z powyższym zachodzi konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 7 listopada 2021 bieżącego roku rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie nowego dokumentu tożsamości.
       Czas przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz zgłaszanie pozostałych zdarzeń z obszaru dowodów osobistych (tj. utrata dowodu osobistego, zgłoszenie uszkodzenia dokumentu, zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania, udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych) w dniu 5 listopada 2021 r ulega skróceniu do godziny 12.00.
       Po tej godzinie załatwianie wszelkich spraw związanych z dowodem osobistym będzie niemożliwe.

Wójt Gminy
/-/ Jerzy Garucki

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl