slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Platerów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Informujemy, że od dnia 18 września 2023r. do 2 października 2023r. na stronie internetowej Gminy Platerów https://www.platerow.com.pl/ na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Platerowie oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie umieszczony projekt „Programu współpracy Gminy Platerów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” w celu przeprowadzenia konsultacji.

Szczegóły znajdują się w załącznikach poniżej:

  1. Zarządzenie Wójta Gminy Platerów z dnia 7 września 2023r. w sprawie konsultacji
  2. Ogłoszenie Wójta Gminy Platerów w sprawie konsultacji
  3. Projekt uchwały – program
  4. Formularz konsultacji wraz z klauzulą informacyjną RODO - pdf
  5. Formularz konsultacji wraz z klauzulą RODO - doc

 

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl