nsp_260x1000px slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Informacja dla mieszkańców w sprawie gospodarki odpadami i opłat

I N F O R M A C J A

Informujemy mieszkańców Gminy Platerów, że od 1 stycznia 2016 r. zmieniła się metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość stawki tej opłaty.

Rada Gminy Platerów uchwałą Nr XII/94/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. zmieniła metodę naliczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Zgodnie z zapisami nowej Uchwały Rady Gminy opłata za odbiór odpadów komunalnych będzie uzależniona od ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Zmianie uległ również wzór deklaracji (Uchwała nr XII/104/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r.).

W związku z powyższym niezbędnym jest ponowne wypełnienie i złożenie deklaracji w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wypełniając deklarację wpisujemy liczbę osób faktycznie zamieszkałych

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  1. selektywna zbiórka odpadów:

- za pierwsze cztery osoby po 6,00 zł miesięcznie od osoby,

- za piątą i kolejną osobę stawka opłaty wynosi 1,00 zł / osobę / miesiąc.

  1. nieselektywna zbiórka odpadów:

- 12,00 zł od osoby miesięcznie.

Wypełnione deklaracje należy złożyć w Urzędzie Gminy w Platerowie pokój nr 1. W przypadki pytań i wątpliwości - tel. 83 357 80 17

Składana deklaracja będzie obowiązująca, o ile nie nastąpią zmiany liczby osób. Każda zmiana liczby osób wymaga złożenia korekty deklaracji.

nsp 250x250px

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl