slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

XXXIX zwyczajna sesja Rady Gminy w Platerowie

Uprzejmie informuję, że w dniu 8 czerwca 2018r. (piątek) o godz. 1000

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie odbędzie się

XXXIX zwyczajna sesja Rady Gminy w Platerowie,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawy organizacyjne :
 3. a) stwierdzenie quorum,
 4. b) przedstawienie porządku obrad,
 5. c) przyjęcie protokołu z obrad poprzednie

j sesji Rady Gminy.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wystąpienie Przedstawiciela Izb rolniczych – sprawozdanie z działalności Izb Rolniczych za rok 2017.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Platerów za rok 2017:
 4. a) wystąpienie Wójta Gminy.
 5. b) opinia komisji Rewizyjnej Rady Gminy
 6. c) opinia składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie - Zespół w Siedlcach
 7. d) dyskusja
 8. e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Platerów za rok 2017.
 9. f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Platerów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Platerów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Górkach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Platerów za 2017 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do tworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości i udzielenia bonifikaty od opłat z tego tytułu.
 18. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy oraz informacja                                  o wprowadzonych zmianach kwot dotacji przyznanych gminie.
 19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 20. Zamknięcie obrad.

 

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl