slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

 

Gmina Platerów zrealizowała projekt pt „Wymiana urządzeń grzewczych korzyścią dla wszystkich mieszkańców gminy Platerów”, nr umowy: RPMA.04.03.01-d308/19-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej IV ,,Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.3 ,,Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałanie 4.3.1 ,,Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Inwestycja obejmowała modernizację 76 budynków mieszkalnych w zakresie wymiany urządzeń grzewczych. Rezultatem projektu jest m.in. redukcja emisji CO2, a także zmniejszenie emisja pyłów PM10. Projekt realizowany był w trybie "Zaprojektuj i Wybuduj".


W wyniku realizacji projektu zainstalowanych zostało:

1. 39 szt. Urządzeń grzewczych na gaz (kocioł na gaz płynny propan-butan)
2. 37 szt. Urządzeń grzewczych na biomasę (kocioł na pellet)


Tytuł projektu: „Wymiana urządzeń grzewczych korzyścią dla wszystkich mieszkańców gminy Platerów”


Beneficjent: Gmina Platerów, ul. 3 Maja 5, 08-210 Platerów


Całkowita wartość projektu: 1 805 641,64 zł, z czego dofinansowanie stanowi 80% ze środków EFRR
Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu: 1 679 239,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 343 391,20 zł

Projekt został rozliczony.

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej IV ,,Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”
Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza RPO WM 2014-2020
Poddziałanie 4.3.1 ,,Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Informacja o zmianie cen i stawek opłat wynikających z obowiązującej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Platerów

Szanowni Państwo, w dniu 28.07.2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Lublinie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Platerów na okres 3 lat. W związku z powyższym przypominamy, że w okresie 25.08.2021 r. – 24.08.2024r. obowiązywać będą nowe ceny i stawki opłat dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

 

NAZWA MIEJSCOWOŚCI

IMIĘ I NAZWISKO SOŁTYSA

ADRES ZAMIESZKANIA

TELEFON KONTAKTOWY

E-MAIL

1

3

4

5

6

CHŁOPKÓW

Stanisław STERNICZUK

Chłopków

08-210 Platerów

730 828 890

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CHŁOPKÓW KOL.

Zdzisław IWANIUK

Chłopków Kolonia

08-210 Platerów

511 767 080

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CZUCHÓW

Grzegorz TOŁTYŻEWSKI

Czuchów

08-210 Platerów

662 472 933

 

CZUCHÓW PIEŃKI

Justyna WYRZYKOWSKA

Czuchów-Pieńki

08-210 Platerów

667 141 069

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FALATYCZE

Agnieszka ANTONIUK

Falatycze

08-210 Platerów

505 025 677

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

GÓRKI

Miłosz WAKULIŃSKI

Górki

08-210 Platerów

606 252 952

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

HRUSZEW

Robert ŚWIDERSKI

Hruszew

08-210 Platerów

798 098 337

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

HRUSZNIEW

Łukasz SZYMANIUK

Hruszniew

08-210 Platerów

503 969 417

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

HRUSZNIEW KOL.

Henryk CHACIŃSKI

Hruszniew Kolonia

08-210 Platerów

662 548 064

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KAMIANKA

Wanda JĘDRUSZUK

Kamianka

08-210 Platerów

508 611 471

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KISIELEW

Marcin MARCZUK

Kisielew

08-210 Platerów

509 392 877

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

LIPNO

Mariusz PAWLUK

Lipno

08-210 Platerów

506 865 427

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MĘŻENIN

Kamil KULIŃSKI

Mężenin

08-210 Platerów

727 538 150

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MĘŻENIN KOL.

Jolanta KOWALCZYK

Mężenin Kolonia

08-210 Platerów

516 391 580

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MICHAŁÓW

Damian GAŁECKI

Michałów

08-210 Platerów

699 351 944

 

MYSZKOWICE

Wojciech SAWICKI

Myszkowice

08-210 Platerów

516 200 906

 

NOWODOMKI

Zofia BOBRYK

Nowodomki

08-210 Platerów

511 151 408

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OSTROMĘCZYN

Wiesław ANTOSIUK

Ostromęczyn

08-210 Platerów

604 647 743

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OSTROMĘCZYN KOL.

Mirosław SAWICKI

Ostromęczyn Kolonia

08-210 Platerów

699 123 110

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PLATERÓW

Urszula KUBIĆ

Platerów

08-210 Platerów

500 085 428

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PUCZYCE

Dariusz DUMNY

Puczyce

08-210 Platerów

516 144 191

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

RUSKÓW

Agnieszka WRÓBEL

Rusków

08-210 Platerów

692 470 405

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZABORZE

Jacek TROCIEWICZ

Zaborze

08-210 Platerów

604 891 670

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl