nsp_260x1000px slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Wybory sołtysów i rad sołeckich

Szanowni Mieszkańcy naszej Gminy,

W dniu 26 stycznia 2015 roku, Rada Gminy Platerów podjęła Uchwałę Nr IV/16/2015 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Platerów (harmonogram zebrań w załączeniu).

  1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów posiadających czynne prawo wyborcze do rad gmin.
  2. Uprawnionymi do głosowania są stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin.
  3. Wybory przeprowadza komisja wyborcza spośród uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.
  4. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lat.

Kliknij aby otworzyć harmonogram zebrań.harmonogram zebrań.

nsp 250x250px

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl