slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Platerów zwraca się z prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Platerów, którzy jeszcze nie dopełnili obowiązku o stawienie się w siedzibie Urzędu

pok. Nr 1 celem:

  • zawarcia nowej umowy na wodę i ścieki;

  • podania informacji dotyczącej wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków oraz posiadania umowy i dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych lub osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków które nie są przyłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej,za ostatni rok do dnia 31 lipca 2023 r

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl