slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

I N F O R M A C J A

 

Informuję, iż dzień 30 marca 2018r. (Wielki Piątek) w Urzędzie Gminy w Platerowie jest dniem wolnym od pracy.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

 

Wójt Gminy

/-/ Jerzy Garucki

Platerów dn. 21.03.2018 r.

G.6840.3.2018

O G Ł O S Z E N I E !

 

                             Na podstawie artykułów 13; 28; 35; 37; 38; 40; 42 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018 r, poz. 121, 50 / i na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

/ Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późniejszymi zmianami/

O G Ł A S Z A M

p u b l i c z n y I   p r z e t a r g   u s t n y nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gminnej:

baner unijny kotly

 

Szanowni Państwo!

Mieszkańcy Gminy Platerów!

 

Wójt Gminy Platerów zaprasza Wszystkich Mieszkańców Gminy do wypełnienia wstępnych deklaracji i ankiet dotyczących dofinansowania wymiany urządzeń grzewczych. Realizacja zakładanych inwestycji jest uzależniona od uzyskania dofinansowania udzielanego w ramach konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IV, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych.

Unijne dofinansowanie będzie można otrzymać na wymianę kotłów, pieców oraz urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych na inwestycje w kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe.

Terminarz spotkań – konsultacji społecznych dot. uchwał alkoholowych

L.p.

MIEJSCOWOŚĆ

MIEJSCE ZEBRANIA

DATA

GODZINA

OSOBY ORGANIZUJĄCE SPOTKANIE

I termin

II termin

1.

PLATERÓW

Gminny Ośrodek Kultury

w Platerowie

9 marca

(piątek)

10:00

10:30

1. Urszula Kubić – sołtys

2. Kazun Dariusz – radny

3. Baranow Wiktor - radny

2.

NOWODOMKI

Gminny Ośrodek Kultury

w Platerowie

9 marca

(piątek)

11:30

12:00

1. Zofia Bobryk – sołtys

2. Musiolik Małgorzata - radna

3.

KAMIANKA

świetlica wiejska w Kamiance

9 marca

(piątek)

12:30

13:00

1. Chwedorczuk Iwona – sołtys

2. Kazun Dariusz - radny

4.

PUCZYCE

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Czuchowie-Pieńkach

10 marca

(sobota)

16:00

16:30

1. Kaniewski Stanisław – sołtys

2. Agata Wawryniuk - radna

5.

CZUCHÓW i

CZUCHÓW-PIEŃKI

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w

Czuchowie Pieńkach

10 marca

(sobota)

17:00

17:30

1. Wyrzykowska Justyna – sołtys

2. Klimiuk Krzysztof – sołtys

3. Zupkowicz Jadwiga - radna

6.

RUSKÓW

świetlica wiejska w Ruskowie

12 marca

(poniedziałek)

9:00

9:30

1. Wróbel Agnieszka – sołtys

2. Warczyk Irena - radna

7.

HRUSZEW

budynek OSP w Hruszewie

12 marca

(poniedziałek)

10:30

11:00

1. Świderski Robert – Sołtys

2. Pytel Roman - radny

8.

ZABORZE

świetlica wiejska w Zaborzu

12 marca

(poniedziałek)

12:00

12:30

1. Trociewicz Jacek – sołtys

2. Michalak Leszek - radny

9.

MYSZKOWICE

świetlica wiejska w Myszkowicach

12 marca

(poniedziałek)

13:30

14:00

1. Rabuska Ewa – sołtys

2. Michalak Leszek - radny

10.

GÓRKI

Szkoła Podstawowa w Górkach

13 marca

(wtorek)

9:30

10:00

1. Prokopiuk Zbigniew – sołtys

2. Tobota Euzebiusz - radny

11.

HRUSZNIEW i

HRUSZNIEW-KOLONIA

świetlica wiejska w Hruszniewie-Kolonii

13 marca

(wtorek)

11:00

11:30

1. Sobieszczuk Janina – sołtys

2. Chaciński Henryk – sołtys

2. Iwaniuk Lucjan – radny

4. Tobota Euzebiusz - radny

12.

FALATYCZE

świetlica wiejska w Falatyczach

13 marca

(wtorek)

15:00

15:30

1. Franczuk Martyna – sołtys

2. Daniluk Krzysztof - rany

13.

CHŁOPKÓW i

CHŁOPKÓW-KOLONIA

świetlica wiejska w Chłopkowie

14 marca

(środa)

10:00

10:30

1. Sterniczuk Stanisław – sołtys

2. Wysocki Ryszard – sołtys

3. Kinowski Kazimierz - radny

14.

OSTROMĘCZYN i

OSTROMĘCZYN-KOLONIA

Świetlica wiejska w Ostromęczynie

14 marca

(środa)

11:30

12:00

1. Antosiuk Danuta – sołtys

2. Sawicki Mirosław – sołtys

3. Szewczuk Urszula – radna

15.

KISIELEW

Budynek OSP w Kisielewie

14 marca

(środa)

13:30

14:00

1. Marcin Marczuk – sołtys

2. Musiolik Małgorzata - radna

16.

MICHAŁÓW

Budynek OSP w Mężeninie

15 marca

(czwartek)

9:00

9:30

1. Boruta Barbara – sołtys

2. Kowalczyk Adam – radny

17.

MĘŻENIN i

MĘŻENIN-KOLONIA

Budynek OSP w Mężeninie

15 marca

(czwartek)

10:00

10:30

1. Paprocka Małgorzata – sołtys

2. Dmitruk Krzysztof –sołtys

3. Kowalczyk Adam - radny

18.

LIPNO

Budynek OSP w Lipnie

15 marca

(czwartek)

11:30

12:00

1. Pawluk Mariusz – sołtys

2. Wasiluk Maciej - radny

 

Platerów 2018-03-08

 

  Uprzejmie informuję, że w dniu 23 marca 2018r. (piątek) o godz. 1000

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie odbędzie się

XXXVII zwyczajna sesja Rady Gminy w Platerowie,

z następującym porządkiem obrad :

Platerów dn. 23.02.2018 r

G. 6840.4a.2017-1.2018

O G Ł O S Z E N I E !

 

                             Na podstawie artykułów 13; 28; 35; 37; 38; 40; 42 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018 r, poz. 121, 50 / i na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późniejszymi zmianami/

O G Ł A S Z A M

p u b l i c z n y    II   p r z e t a r g   u s t n y

nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gminnej:

 

  1. Nieruchomość oznaczona nr działki 262 o pow. 0,3821 ha, położona w obrębie HRUSZEW gmina Platerów, położona w terenach oznaczonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiącego integralną część planu – symbolem H4aMR z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową zagrodową, wpisana do księgi wieczystej kw.nr SI2S/00010376/6.

Strona 44 z 55

harmonogram

baner fundusze

 

UNIA

 

bg zmiana MPZP1

tablica unijna

button piece 350

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl