slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko
kapital ludzki gzeas
Platerów, dnia 24 listopada 2014r.

MP. 0420.I. 4.2014
 

ZAPYTANIE OFERTOWEdla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 30.000 EURO

na dostawę materiałów edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”

kapital ludzki gzeas

 

MP. 0420. I. 3. 2014

                                                                                                                             Platerów, dnia 21 listopada 2014r.

Protokół otwarcia ofertzłożonych w postępowaniu na dostawę sprzętu  na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – MOJA PRZYSZŁOŚĆ” , nr sprawy MP.0420.I. 3.2014

kapital ludzki gzeas

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA


postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej  progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt 8,

numer sprawy  MP. 0420.I. 3.2014

kapital ludzki gzeasINFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA I UNIEWAŻNIENIU W CZĘŚCI

postępowanie o wartości szacunkowej  nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.) określonego w art. 4 pkt 8,

numer sprawy : MP. 0420.I. 2.2014

nazwa zadania : dostawa materiałów edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

kapital ludzki gzeas

MP. 0420. I. 2. 2014

Protokół otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu na dostawę materiałów edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

Strona 11 z 18

button wybory samorzad 2018

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl