slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko
1.  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Platerów za rok 2014  ikona pdf
2. Strategia Rozwoju Gminy Platerów na lata 2013 - 2020 ikona pdf
3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Platerów ikona pdf
4. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Platerów ikona pdf

Strategia Rozwoju
Gminy  Platerów
na lata  2013 - 2020

 
  Pobierz plik WORD Pobierz plik PDF
                                                                                                                               
 
  Pobierz plik WORD Pobierz plik PDF
                                                                                                                               
A. Zagospodarowanie przestrzenne i ewid nieruchomości.
  Pobierz plik WORD Pobierz plik PDF
Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
Wniosek o wydanie zaświadczenia / wypisu / wyrysu dotyczącego przeznaczenia w miejscowym Planie zagospodarowania Gminy Platerów.

 

B. Ochrona Środowiska
  Pobierz plik WORD Pobierz plik PDF
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

C. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Pobierz plik WORD Pobierz plik PDF

O wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Platerów
Oświadczenie do Wniosku
     
D. Rolnictwo i ochrona gruntów Pobierz plik WORD

Pobierz plik PDF

Wniosek o ścięcie drzewa - tereny leśne  
Wniosek o ścięcie drzewa -  poza terenami leśnymi    
     
E. PODATKI     

 Deklaracja i informacje składane przez podatników:

 1.  IN-1   INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ikona pdf ikona word 
 2.  DN-1
 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ikona pdf   ikona word
 3.  ZN-1
DANE O GRUNTACH, BUDYNKACH I BUDOWLACH
PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
ikona pdf ikona word
4. ZN-2 DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH
W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
ikona pdf ikona word
5. IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO ikona pdf ikona word
6.  DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY ikona pdf ikona word
7.  ZR-1 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH ikona pdf ikona word
8. ZR-2 DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM ikona pdf ikona word
9. IL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO ikona pdf ikona word
10. DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY ikona pdf ikona word
11. ZL-1 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH ikona pdf ikona word
12. ZL-2 DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH
W PODATKU LEŚNYM
ikona pdf ikona word

button wybory samorzad 2018

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl