baner_spis_rolny slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Raport o stanie Gminy Platerów za 2018 rok. (kliknij aby pobrać)

1.  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Platerów za rok 2014  ikona pdf
2. Strategia Rozwoju Gminy Platerów na lata 2013 - 2020 ikona pdf
3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Platerów ikona pdf
4. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Platerów ikona pdf

Strategia Rozwoju
Gminy  Platerów
na lata  2013 - 2020

 
  Pobierz plik WORD Pobierz plik PDF
                                                                                                                               
 
  Pobierz plik WORD Pobierz plik PDF
                                                                                                                               
A. Zagospodarowanie przestrzenne i ewid nieruchomości.
  Pobierz plik WORD Pobierz plik PDF
Wniosek o nadanie numeru nieruchomości
Wniosek o wydanie zaświadczenia / wypisu / wyrysu dotyczącego przeznaczenia w miejscowym Planie zagospodarowania Gminy Platerów.

 

B. Ochrona Środowiska
  Pobierz plik WORD Pobierz plik PDF
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

C. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Pobierz plik WORD Pobierz plik PDF
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

O wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Platerów
Oświadczenie do Wniosku
     
D. Rolnictwo i ochrona gruntów Pobierz plik WORD

Pobierz plik PDF

Wniosek o ścięcie drzewa - tereny leśne  
Wniosek o ścięcie drzewa -  poza terenami leśnymi    
Wniosek o zwrot podaktu akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 2019    ikona pdf
     
E. PODATKI     

 Deklaracja i informacje składane przez podatników:

1.   WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z PODATKÓW ikona pdf  
 2.  IN-1   INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ikona pdf ikona word 
 3.  DN-1
 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ikona pdf   ikona word
 4.  ZN-1
DANE O GRUNTACH, BUDYNKACH I BUDOWLACH
PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
ikona pdf ikona word
5. ZN-2 DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH
W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
ikona pdf ikona word
6. IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO ikona pdf ikona word
7.  DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY ikona pdf ikona word
8.  ZR-1 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH ikona pdf ikona word
9. ZR-2 DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM ikona pdf ikona word
10. IL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO ikona pdf ikona word
11. DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY ikona pdf ikona word
12. ZL-1 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH ikona pdf ikona word
13. ZL-2 DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH
W PODATKU LEŚNYM
ikona pdf ikona word

button psr 250x250

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl