UWAGA !!! Zmiana numerów telefonów

UWAGA!!!
Od dnia 14 lutego 2017r. w Urzędzie Gminy w Platerowie nastąpiła zmiana numerów telefonów.
W związku z powyższym od dnia dzisiejszego obowiązują następujące numery telefonów:1. Sekretariat – Wójt Gminy – 83 357 84 47
2. Urząd Stanu Cywilnego – 83 357 84 21
3. Sprawy komunalne (opłaty za wodę, kanalizację, śmieci) – 83 357 80 17
4. Planowanie przestrzenne, budownictwo, zamówienia publiczne – 83 357 84 89
5. GZEAS – Księgowość – 83 359 10 02
6. GZEAS – Kierownik – 83 359 10 03
7. Ośrodek Doradztwa Rolniczego – 83 359 10 06
8. Gospodarka Gruntami i ochrona gruntów – 83 359 10 11
9. Zarządzanie Kryzysowe, Sprawy Obronne i informatyka – 83 359 10 12
10. Działalność gospodarcza, Rada Gminy – 83 359 10 16
11. Wymiar podatków – 83 359 10 17
12. Kasa – 83 359 10 18
13. Skarbnik – 83 359 10 07
14. Księgowość budżetowa – 83 359 10 08
15. Księgowość podatkowa – 83 359 10 09

FAX - 83 359 10 19

Już w najbliższy piątek odbędzie się XXVI zwyczajna sesja Rady Gminy w Platerowie

RG.0006.01.2017    
                        
Uprzejmie informuję, że w dniu 17 lutego 2017 roku (piątek) o godz. 10:00
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie odbędzie się
XXVI zwyczajna sesja Rady Gminy w Platerowie
z następującym porządkiem posiedzenia

W Y K A Z G. 7145.1.2017 NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do wynajęcia:

Platerów dn. 08.02.2017 r.


G. 7145.1.2017


W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  gminy  Platerów przeznaczonych do  wynajęcia:

 

W Y K A Z G. 6845.1.2017 NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do WYDZIERŻAWIENIA:

Platerów dn. 08.02.2017 r.
G. 6845.1.2017
W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  gminy  Platerów przeznaczonych do  WYDZIERŻAWIENIA:

 

    Na podstawie art.13 ust.1,  art.35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2016 r,   poz. 2147 ze zmianami/ oraz na podstawie Uchwały  Nr XXVII/121/05 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30.08.2005r w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia  i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy  niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 224/
W Ó J T   G M I N Y   P L A T E R Ó W


podaje  do  p u b l i c z n e j  wiadomości, że przeznacza do WYDZIERŻAWIENIA  niżej wymienione nieruchomości gminne:

Ogłoszenie G. 6840.1.2017

Platerów dn. 09.02.2017 r
G. 6840.1.2017
O G Ł O S Z E N I E  !
                       Na podstawie  artykułów 13; 28; 35; 37; 38; 40; 42  ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2016 r, poz. 2147 ze zmianami /  i  na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
/ Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późniejszymi zmianami/  
O G Ł A S Z A M
TRZECI     p u b l i c z n y,   p r z e t a r g   u s t n y  nieograniczony  na sprzedaż  niżej wymienionej nieruchomości gminnej:
Strona 1 z 35

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl

Polityka prywatności dotycząca plików Cookies.
Copyright © 2011-2013 Urząd Gminy Platerów www.platerow.com.pl fot. Marcin Bobryk