Informacja z dnia 21 czerwca 2016r.

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A  !


          INFORMUJĘ  ROLNIKÓW POSIADAJĄCYCH GOSPODARSTWA ROLNE NA TERENIE  GMINY PLATERÓW, ŻE  ZARZĄDZENIEM WOJEWODY NR 302 Z DN.14.06.2016 R.  POWOŁANO KOMISJĘ ds. SZACOWANIA SZKÓD W GOSPODARSTWACH   ROLNYCH    SPOWODOWANYCH NIEKORZYSTNYM  ZJAWISKIEM  ATMOSFERYCZNYM :
-   GRAD.
ROLNICY ZAINTERESOWANI  OSZACOWANIEM  SZKÓD SPOWODOWANYCH NIEKORZYSTNYM  ZJAWISKIEM ATMOSFERYCZNYM  MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI O OSZACOWANIE SZKÓD.

WNIOSKI PRZYJMUJE SEKRETARIAT  U. G. W PLATEROWIE - POKÓJ NR 15.
TERMIN  SKŁADANIA WNIOSKÓW OKREŚLAM do  dnia  30 CZERWCA 2016 r.

(Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Zakładce Aktualności).
Komisja  kończy pracę po 30 dniach od zatwierdzeniu składu komisji przez Wojewodę Mazowieckiego.

Platerów dnia 20.06.2016 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
 
 PRODUCENTÓW OWOCÓW  NA
 SPOTKANIE    POD TYTUŁEM
 
 „OWOCOWY BIZNES – CZY TO SIĘ OPŁACA?”
SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ dnia 6 czerwca (poniedziałek) 2016 o godz.11.00
 W PLATEROWIE (powiat ŁOSICE),
  w  GMINNYM OŚRODKU KULTURY PRZY  UL. 3 MAJA 13
 
NA SPOTKANIE ZOSTAŁ ZAPROSZONY M.IN. WIKTOR SZMULEWICZ – PREZES KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH ,
 CZŁONEK ZARZĄDU MAZOWIECKIEJ IZBY ROLNICZEJ – JAN SKUP, KRAJOWY  ESPERT D/S OWOCÓW MIĘKKICH
 REPREZENTUJĄCY KRIR W COPA COGECA - PRUSZKOWSKI JACEK
 ORAZ SAMORZĄDOWCY  I DZIAŁACZE SPOŁECZNI Z POWIATU ŁOSICKIEGO.
 
Organizatorem spotkania jest Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej w Łosicach oraz Wójt Gminy Platerów.

Komunikat komisarza wyborczego w Siedlcach z dnia 24 maja 2016r.

KOMUNIKAT
KOMISARZA  WYBORCZEGO
w SIEDLCACH
z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Platerowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Platerów, zarządzonych na dzień 24 lipca 2016 r.
    
Zgodnie z art. 178 § 2 i § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) informuję,
że w związku z koniecznością uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Platerowie wyborcy stale zamieszkujący na terenie Gminy Platerów mogą osobiście zgłaszać swoje kandydatury do składu ww. komisji w Urzędzie Gminy  Platerów lub bezpośrednio w siedzibie Komisarza Wyborczego
w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, pok. 208 w terminie do dnia 27 maja 2016 r.
        
  Komisarz Wyborczy

  /-/   Mirosław Onisko


Strona 1 z 29

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 357 84 47

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl

Polityka prywatności dotycząca plików Cookies.
Copyright © 2011-2013 Urząd Gminy Platerów www.platerow.com.pl fot. Marcin Bobryk