slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA INR.ZP.ŁÓDŹ.271.01.2015

      Lipno, dn. 24.09.2015 r.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LIPNIE
LIPNO 102 A
08-210 Platerów

INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy INR.ZP.ŁÓDŹ.271.01.2015, nazwa zadania: „Zakup łodzi płaskodennej z silnikiem zaburtowym dla OSP Lipno”.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LIPNIE  informuje, że w wyniku postępowania do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:
WILD LAKE GROUP PM SP. Z O.O., UL. NIKLOWA 12 a.c., 70-747 SZCZECIN, NIP: 955-222-32-86, REGON: 320479561
Przedmiotowa oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, jest zgodna z treścią ogłoszenia o planowanym zakupie i w oparciu o przyjęte w nim kryteria oceny ofert (100% cena) uzyskała największą liczbę punktów -  100 punktów podczas przeprowadzonej przez Zamawiającego oceny ofert.

Z firmą tą zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.    Nazwa wykonawcy    Adres wykonawcy    Przyznana punktacja
1.    MAZURIA Krzysztof Zawistowski    11-214 Galiny       76,70 pkt.
2.    Wild Lake Group PM Sp. z o.o.    ul. Niklowa 12 a.c.,    70-747 Szczecin     100,00 pkt.
3.    Twin Power Norbert Futera    ul. Modlińska 159,      03-186 Warszawa       88,58 pkt.
4.     ROTO-TECH Sp. z o.o.    ul. Okulickiego 7/9,    05-500 Piaseczno     Oferta odrzucona
5.    ROTO-TECH Sp. z o.o.    ul. Okulickiego 7/9,    05-500 Piaseczno    Oferta odrzucona

 

Dziękuję za złożenie oferty.

Osoba do kontaktów:
stanowisko                     Prezes OSP Lipno
imię i nazwisko              Jerzy Garucki
tel.                                 +48 604 753 907, 604 270 994
fax.                                  83  357 84 47         
w terminach                    w godzinach pracy zamawiającego od 7:30 do 15:30

 

/-/ Jerzy Garucki
__________________
Prezes OSP Lipno

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl