slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  INR.ZP.OO.271.01.2015, Nazwa zadania:  Dostawa oleju opałowego dla kotłowni olejowych na terenie gminy Platerów na rok 2015.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm)   GMINA PLATERÓW  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup oleju opałowego.

 

INR.ZP.ONiB.271.01.2014
Platerów   2014-12-29
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  INR.ZP.ONiB.271.01.2014 Nazwa zadania:   Sukcesywny zakup  materiałów pędnych do samochodów i pojazdów służbowych oraz urządzeń mechanicznych Gminy Platerów  i jednostek OSP

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

nazwa wykonawcy: PetroDom  Venna , spo. z o.o. ; spółka komandytowa
ulica:  Sidorska  61  ; Biała Podlaska
Kod: 21 - 500 , Miejscowość: Biała  Podlaska 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  INR.ZP.ONiB.271.01. 2014. Nazwa zadania: Sukcesywny zakup  materiałów pędnych do samochodów i pojazdów służbowych oraz urządzeń mechanicznych Gminy Platerów  i jednostek OSP.

Strona 10 z 18

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl