slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania:  Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Platerów.


Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm)  Gmina  Platerów  zawiadamia o wszczęciu postępowan7a o udzielenie zamówienia publicznego.

Platerów, 14.07.2014r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GP.D.ZP.271.1.2014.

Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do pól we wsi Chłopków, gm. Platerów, dz. nr. 922/1 i 940

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm) Gmina Platerów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


INR.ZP.271.02.2014
Platerów, 2014-07-08
INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: INR.ZP.271.02.2014, nazwa zadania: „Dostawa materiałów budowlanych do remontu Świetlicy Wiejskiej w Hruszewie”.

GMINA PLTERÓW informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:
INR.ZP.271.01.2014
Platerów, 2014-07-08
INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: INR.ZP.271.01.2014, nazwa zadania: „Dostawa materiałów budowlanych do remontu Świetlicy Wiejskiej w Chłopkowie”.

GMINA PLTERÓW informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:
Platerów, 2014-07-01

 Numer sprawy: INR.ZP.271.01.2014
                          INR.ZP.271.02.2014INFORMACJA DO OGŁOSZENIA O PLANOWANYM ZAKUPIE


o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy INR.ZP.271.01.2014, INR.ZP.271.02.2014 nazwa zadania: „Dostawa materiałów budowlanych do remontu Świetlicy Wiejskiej w Chłopkowie”, „Dostawa materiałów budowlanych do remontu Świetlicy Wiejskiej w Hruszewie”

Strona 14 z 18

button wybory samorzad 2018

harmonogram

button zpo

banerek portal mapowy

button mapa

button mikroporady

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl